Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane Nors anlegg?

Signalmontør - Røros- og Solørbanen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Område Midt har to ledige stillinger som Signalmontør. Stillingen er en del av faggruppen Elektro på Røros- og Solørbanen. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen fra Støren - Røros - Hamar og Elverum - Kongsvinger.

Det kan også være aktuelt med Telemontør eller Elektromontør med fagbrev. Da må man være villig til å ta opplæring med tanke på å ta fagbrev som Signalmontør.

Som signalmontør utfører du vedlikehold, retter feil og monterer ulike typer signalanlegg. Du legger og skjøter kabler i jord, monterer kabler i utstyr, koblingsskap og tekniske rom, monterer, vedlikeholder og retter feil på mekanisk og elektromekanisk utstyr i og ved sporet.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Arbeidsoppgaver

 • Drift,vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalanlegg. Signalanleggene omfatter stasjoner, strekninger og planoverganger.
 • Feilretting på eksisterende anlegg.
 • Utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider.
 • Bidra til forbedringsarbeid for å oppnå økt tilgjengelighet i anleggene.
 • Stillingen inngår i Bane Nors beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 min.
 • Forebyggende vedlikehold.
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver.
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane Nor og øvrige aktører i sektoren.

Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder. Må påregne turnusarbeid (natt/helg) og reisevirksomhet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som signalmontør.
 • Minimum førerkort for bil klasse B.
 • Godkjent sikkerhetskontrollør signal.
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent. Arbeidspsykologisk test kan bli gjennomført før tilsetting.
 • God kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper.

Krav om å ta kurs for å tilegne seg kunnskaper om anleggstypene på strekningen.

Det blir stilt helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Helseundersøkelsen blir gjennomført i forbindelse med eventuell ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk.
 • Har god sikkerhet- og risikoforståelse.
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for personlig utvikling.
 • Forsikrings-og pensjonsordninger.
 • Per tiden personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Per Høistad
Telefonnummer: +47 951 40 121

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon