Ønsker du å jobbe med digitalisering og informasjonssikkerhet?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Plan- og administrasjonsavdelingen er det ledig et toårig engasjement som førstekonsulent/rådgiver / seniorrådgiver. Avdelingen har tre hovedfunksjoner: Rådgivnings- og samordningsoppgaver for politisk og administrativ ledelse, utviklingsoppgaver for hele departementet og støtte- og servicefunksjoner. Plan- og administrasjonsavdelingen har et ansvar for å koordinere oppfølging av den sentrale IKT-politikken overfor departementets underliggende virksomheter.

Vi ser etter deg som har erfaring eller utdanning innen fagområdene informasjonssikkerhet og digitalisering, og som er opptatt av innovasjon og utvikling. Du må ha god innsikt og interesse innen ett eller helst flere av følgende områder: styringssystemer for informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet, digitalisering, digitalt førstevalg og virksomhetsstyring.

Hovedoppgaven i stillingen er saksbehandling i tilknytning til departementets arbeid med digitalt førstevalg, oppfølging av informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet i BLDs sektor.

 

Arbeidsoppgaver:

 • analyse og saksbehandling
 • koordinering av departementets arbeid med digitalt førstevalg og IKT-politikk førøvrig
 • bidra til virksomhetenes IKT-utvikling
 • bidra i oppfølging av informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet i sektoren
 • støtte departementets fagavdelinger i arbeidet med styring av sektorens digitaliseringsprosjekter, arbeid med IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet
 • veilede og foreslå krav til underliggende etaters IKT-forvaltning
 • bistå i risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til informasjonsforvaltning
 • internt i departementet vil du bidra til videreutvikling av rutiner i styringssystemet for informasjonssikkerhet.

 

Vi søker etter deg som:

 • har utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen informasjonsteknologi eller informasjonssikkerhet. Relevant  erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • har god kjennskap til lovverk som regulerer informasjonssikkerhet og personvern.
 • har god teknologiforståelse.
 • har kjennskap til og erfaring med relevante metoder, som for eksempel ISO27001 og 27002, ISO27005.
 • tenker helhetlig og fremtidsrettet, er innovativ og bidrar til forenkling.
 • har gode samarbeidsevner.
 • er selvstendig og har god gjennomføringsevne.
 • har evne til analytisk og strategisk tenkning.
 • har gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk. 

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver
 • interessante rådgivnings- og utredningsoppgaver i skjæringsfeltet mellom fag og politikk
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • opplæring med bruk av introduksjonskurs og fadder
 • gode muligheter for egenutvikling
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • god pensjons- og forsikringsordning gjennom SPK

Lønn iht. Statens regulativ - lønnsspenn: førstekonsulent (kr. 430 000 – 490 000) rådgiver (kr. 460 000 – 590 000) seniorrådgiver (kr. 520 000 – 720 000). For innplassering som rådgiver og seniorrådgiver kreves relevant arbeidserfaring.

 

Kopi av attester og vitnemål, som ikke kan sendes elektronisk, kan sendes til Barne-, likestillingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo. Søknadsdokumenter blir ikke returnert.

Søknadsfrist: 20. mars 2018.

BLD som arbeidsgiver ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb i BLD. Vi er IA-virksomhet, og i dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren selv har bedt om unntatt offentlighet.

Kontaktpersoner

Helga Berit Fjell
Ekspedisjonssjef
Telefonnummer: (+47) 22 24 24 30
Torill Tørlen
Avdelingsdirektør

Hvem er Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)?

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvaret for politikkutformingen på områder som forbrukerinteresser, personer med nedsatt funksjonsevne, familie- og samliv, oppvekst- og levekår for barn og unge, likestilling og antidiskriminering. For mer informasjon se www.regjeringen.no