Ønsker du å lede forbedring innen logistikk og lager i Bane NOR?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR har flere lagre med jernbaneteknisk materiell og en krevende logistikk. Vi søker en leder for lager og logistikk i Infrastrukturdivisjonen som skal etablere og sikre at lagersystemer fungerer, at lagre er optimalisert og kostnadseffektivt og at alle regler og forskrifter følges.

Stillingen rapporterer til Forsyningsdirektøren i Infrastrukturdivisjonen og inngår i dennes ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
 • Sikre at våre lagre drives kostnadseffektivt, rasjonelt og i henhold til gjeldende regler og forskrifter
 • Sikre at våre lager til enhver tid har oversikt og leverer til kunden i linjen
 • Gjeninnføre forbedringstiltak i hele landet innen faget
 • Være faglig kontakt overfor lager/logistikkansvarlige og drifte fagnettverk innen lager og logistikk
 • Være ansvarlig for at vårt lagerstyringssystem er effektivt, og tilrettelagt for bruker Ivareta eierskapet for sentrallageret til Bane NOR
 • Etablere system og rutiner for reduksjon av overskuddsmateriell
 • Sikre at lagertelling og verdifastsettelse gjennomføres likt i Bane NOR og ihht regelverk
 • Sikre kvalitet i mottakskontroll
 • Sikre at våre transporter av materiell er miljøvennlig
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innen logistikk og økonomi
 • Erfaring innen lagerstyring og god kjennskap til innkjøp og vareflyt
 • Lederkompetanse i henhold til Bane NORs lederprinsipper; Sette retning, inspirere, ta ansvar og gi handlingsrom
 • Erfaring fra systematisk forbedringsarbeid i større komplekse organisasjoner
 • Evne til å sette seg inn problemstillinger og søke økonomisk riktige løsninger
 • God økonomisk forståelse
 • God kjennskap til data- og lagerstyringssystemer
 • Gode formidlingsevner på engelsk og norsk, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk, strukturert og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du har stor arbeidskapasitet, er i forkant, tar initiativ og trives med å jobbe i et hektisk miljø
 • Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemstillinger og foretar gode og rasjonelle beslutninger
 • Du forstår organisasjonens uformelle regler og strukturer
 • Du har gjennomføringsevne og er etterrettelig
 • Du er en person med utpreget serviceinnstilling, er omgjengelig og sosialt sikker
 • Vi legger vekt på lojalitet i henhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert og profesjonell
Vi tilbyr
 • Et godt og kompetent miljø med mange spennende oppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i utvikling og endring
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Bane NOR SF er omfattet av offentlighetsloven som innebærer at offentlig søkerliste kan bli distribuert på forespørsel.

Kontaktpersoner

Beate Elisabeth Isetorp
Telefonnummer: (+47) 91657261
Per Melby
Telefonnummer: (+47) 91655055

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon