Ønsker du å jobbe i IT drift med hovedfokus på OS-virtualisering og automatisering?

Kontrollingeniør vegutbygging

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen har landsdekkende IT med over 300 medarbeidere over hele landet. Vi har spesialistmiljøer innenfor strategi, IT-portefølje, arkitektur, prosjektgjennomføring, systemforvaltning, brukerstøtte og drift. Etaten har spennende og fremtidsrettede ansvarsoppgaver knyttet til vei, trafikanter og kjøretøy. For å sikre effektiv utvikling, bruk av ny teknologi og digitalisering av tjenester og prosesser har IT et stort behov for medarbeidere med solid IT-kompetanse og teknologiforståelse.

Vi søker en medarbeider med bred erfaring og utdannelse innen fagfeltet drift/utvikling med spesialområde innen forvaltning, virtualisering (Vmware) og lagring. Du vil hjelpe oss med å finne frem til riktig infrastrukturleveranser som passer til kravene om effektivisering og automatisering. Er du en utvikler med driftserfaring eller en driftsperson med utviklerbakgrunn, kan du være den rette for oss! Stillingen er fast og inngår i Kontor for infrastruktur datasenter i driftsseksjonen med kontorsted i Oslo.

Kontoret har ansvar for å drifte OS, HW og lagring for hele etatens infrastruktur, her kan det nevnes at vi bruker Dell OME til administrasjon av HW og VROPS til administrasjon av Wmware plattformen vår og at vi har ca. 270 hoster som kjører ca. 3500 virtuelle servere. Vi har et stort og teknologisk avansert Linux-, Windows-, lagrings- og Vmwaremiljø som du kan bli en del av.

Forenkling, automatisering og raske leveranser er satsningsområder for driftsseksjonen. Seksjonen er Statens vegvesens sentrale kompetansemiljø på drift av løsninger og tjenester med over 90 høyt kvalifiserte medarbeidere, og har et årlig budsjett på flere hundre millioner kroner. Etaten har en stor portefølje av både standard- og egenutviklede systemer som driftes i våre datasentre.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Drifte, vedlikeholde og automatisere («on site»/i skyen) vår Vmware- og lagringsplattform. Rollen inngår i en vaktordning
 • Bidra til tekniske løsninger for Vmvare og lagringsplattform i henhold til roadmap og målbilder
 • Avansert feilsøking og teknisk vedlikehold
 • Innkjøp og oppsett av HW til våre datasentre

Kvalifikasjonskrav

Du må ha minimum tre års utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis innen IT. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Videre vil vi legge vekt på kompetanse i/erfaring fra:

 • Brocade SAN-switcher og lagringsløsninger
 • Automatisering: Erfaring med større og sammensatte automatiseringsløsninger av infrastruktur
 • Bruk av Splunk eller tilsvarende produkter i feilsøkingsmodus
 • NSX

Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • Samarbeider og kommuniserer godt med personer fra ulike fagmiljø
 • Har gode pedagogiske evner og kan videreformidle kunnskap, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evner å ta initiativ og ansvar, samt jobbe selvstendig
 • Er strukturert og har analytiske evner
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Stort engasjement og faglig utvikling
 • Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.
 • Vi tilbyr deg også disse godene:
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Har du spørsmål ifm. utfyllinga av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice

Kontaktpersoner

Abdelghafour Sahraoui
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 98 25 51 05
Sentralbord
Telefonnummer: +47 75 54 22 20

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger