Ønsker du å jobbe i IKT driftsseksjonen med hovedfokus på OS-virtualisering og automatisering?

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Kontor for infrastruktur datasenter i driftsseksjonen trenger en medarbeider med bred erfaring og utdannelse innen fagfeltet drift/utvikling med spesialområde innen forvaltning, virtualisering (Vmware) og lagring. Vi er ute etter deg som vil hjelpe oss med å finne frem til riktig infrastrukturleveranser som passer til kravene om effektivisering og automatisering. Er du en utvikler med driftserfaring eller en driftsperson med utviklerbakgrunn, kan du være den rette for oss.

Forenkling, automatisering og raske leveranser er satsningsområder for IKT-avdelingen og driftseksjonen. 

Seksjonen er Statens vegvesens sentrale kompetansemiljø på drift av løsninger og tjenester med over 90 høyt kvalifiserte medarbeidere, og har et årlig budsjett på flere hundre millioner kroner. Etaten har en stor portefølje av både standard- og egenutviklede systemer som driftes i våre datasentre.

Kontoret for infrastruktur og datasenter i driftsseksjonen har ansvar for å drifte OS, HW og lagring for hele etatens infrastruktur. Vi har et stort, teknologisk og avansert Linux/Unix og Windowsmiljø som du kan være en del av.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Være en profesjonell forvalter og pådriver for å ta frem målbilder for OS-virtualisering (vmware)
 • Jobbe frem tekniske løsninger for vår virtualiserings- og lagringsplattform i henhold til roadmap (lage og følge) og målbilder og utnytte mulighetene i produktporteføljen til Vmware
 • Være en pådriver for automatisering av infrastrukturen (vmware) vår, være «on site» eller i skyen, gjerne også utvikling av løsninger som understøtter dette
 • Teknisk vedlikehold av Vmware- og lagringsplattformen vår
 • Bidra med rådgivning i prosjekter
 • Innkjøp av SW, HW og tjenester
 • Stillingen kan inngå i en vaktordning.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha minimum tre års utdanning fra høyskole eller universitet innenfor IT-området. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Det er en forutsetning at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Evne til avansert feilsøking både alene og i team er sentralt i denne rollen.

Det vil være en fordel med kompetanse/erfaring fra følgende områder:

 • Brocade SAN-switcher og lagringsløsninger fra HDS
 • Linux som OS
 • Andre virtualiseringsplattformer
 • Utvikling (koding) av integrasjoner med relevante løsninger/bedre automatisering
 • Erfaring med større og sammensatte automatiseringsløsninger av infrastruktur
 • Splunk
 • Skyleverandører som Azure/AWS eller andre
 • NSX

Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • Samarbeider og kommuniserer godt med personer fra ulike fagmiljø
 • Har gode pedagogiske evner og kan videreformidle kunnskap
 • Evner å ta initiativ og ansvar, samt jobbe selvstendig
 • Er strukturert og har analytiske evner
 • Har evne og vilje til å ta i et tak der det trengs

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Abdelghafour Sahraoui
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 98 25 51 05
Jobbnorge

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger