Ønsker du å etablere og lede store komplekse og virksomhetskritiske prosjekter i en organisasjon i starten av en spennende transformasjonsreise?

Prosjektleder (seniorrådgiver) i Seksjon for strategi og styring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

SSB har etablert en digitaliseringsstrategi som har som formål å effektivisere statistikkproduksjonen, nyttiggjøre nye, ukonvensjonelle datakilder og gjennom dette øke verdien av SSBs statistikker og analyser for det norske samfunn. Strategien skal gjennomføres over de neste 5-6 årene i et eget program, og innebærer en omfattende modernisering av SSBs teknologiplattform. 

I dette moderniseringsprogrammet skal vi gjennomføre en rekke prosjekter organisert under ett program i tillegg til prosjekter og mindre initiativer utenfor programmet som en del av løpende drift. For å utvikle og kontinuerlig forbedre våre styringsfunksjoner gjennom denne komplekse og utfordrende reisen har vi etablert Seksjon for strategi og styring med rapporteringslinjen til Direktør for Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner (DoF). Seksjonen har ansvar for: 

 • Fagansvar for prosjekt-, program- og porteføljestyring 
 • Ressurspool for prosjektlederne – egne og innleide 
 • Ansvar for styringsfunksjoner i løpende drift 
 • Ansvar for utredning og gjennomføring av flere strategiske endringsinitiativer 

Vi søker nå etter en seniorprosjektleder som kan lede større virksomhetskritiske prosjekter samt bidra til videreutvikling av prosjektstyring i SSB. Stillingen rapporterer til leder for Seksjon for strategi og styring. 

Hovedkarakterer skal oppgis ved utfylling av CV. SSB foretar kontroll av dokumenter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede planlegging, implementering og overføring av IKT-prosjekter enten som en del av Moderniseringsprogrammet eller som selvstendige prosjekter, basert på beste praksis fra Axelos. SSB bruker Difi sin Prosjektveiviseren.
 • Bidra til at SSBs metodikk for prosjektstyring blir videreutviklet
 • Opplæring og veiledning av SSB sine ansatte i bruk av prosjektmetodikken
 • Støtte SSB sine forbedringsinitiativer ved å bidra aktivt med kompetanse og erfaring utover eget ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

 • Minst 5 års erfaring som IKT-prosjektleder
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med opplæring og videreformidling av kunnskap til andre
 • Ønskelig med sertifisering i Prince 2 eller PMI
 • Svært lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Utdanningsretning og nivå

 • Økonomi
 • Informatikk / IT
 • Administrasjon og ledelse
 • Samfunnsøkonomi
 • IT
 • Siviløkonomi
 • Eller tilsvarende
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du er rask til å tilpasse deg til endringer og finner gode pragmatiske løsninger
 • Du jobber bra og effektivt med forskjellige typer mennesker
 • Du tar ansvar, ferdigstiller oppgaver og leverer kvalitet
 • Du tør å ta beslutninger
 • Du gir alt for å dele din kunnskap med andre
 • Din faglige entusiasme er smittende

Vi tilbyr

 • En spennende og sentral stilling med helhetlig ansvar for implementering av porteføljestyring i SSB sitt Moderniseringsprogram og øvrige SSB
 • Muligheten til å jobbe på tvers av organisasjonen og være en avgjørende bidragsyter i SSB sin utvikling
 • Muligheten til å utvikle din kompetanse i endringsledelse
 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364), kr 700.000 til kr 815.000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt egnede søkere.
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger

I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Kontaktpersoner

Brendan Slater
Seksjonssjef

Hvem er Statistisk sentralbyrå (SSB)?

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller!

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. 

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt. 

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.