Ønsker du å etablere og drive profesjonell porteføljestyring i en organisasjon som skal gjennomføre en spennende endringsreise?

Porteføljeansvarlig (seniorrådgiver)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

SSB har etablert en digitaliseringsstrategi som har som formål å effektivisere statistikkproduksjonen, nyttiggjøre nye, ukonvensjonelle datakilder og gjennom dette øke verdien av SSBs statistikker og analyser for det norske samfunn. Strategien skal gjennomføres over de neste 5-6 årene i et eget program, og innebærer en omfattende modernisering av SSBs teknologiplattform. 

I dette moderniseringsprogrammet skal vi gjennomføre en rekke prosjekter organisert under ett program i tillegg til prosjekter og mindre initiativer utenfor programmet som en del av løpende drift. For å utvikle og kontinuerlig forbedre våre styringsfunksjoner gjennom denne komplekse og utfordrende reisen har vi etablert Seksjon for strategi og styring med rapporteringslinjen til direktør for Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner (DoF). Seksjonen har ansvar for: 

 • Fagansvar for prosjekt-, program- og porteføljestyring 
 • Ressurspool for prosjektlederne – egne og innleide 
 • Ansvar for styringsfunksjoner i løpende drift 
 • Ansvar for utredning og gjennomføring av flere strategiske endringsinitiativer 

Vi søker nå etter en seniorressurs som kan ta et helhetlig ansvar for innføring, gjennomføring og videreutvikling av vårt prosjekt-, program- og porteføljestyring etter best practice - metoder. Stillingen rapporterer til leder for Seksjon for strategi og styring og vil være et kritisk styringspunkt mellom linjen, moderniseringsprogrammet og de øvrige prosjektene. 

Vi oppfordrer søkerne til å skanne inn relevante dokumenter ved utfylling av CV. Vi utfører kontroll av dokumentene.

 

Arbeidsoppgaver

 • Forbedring, forvaltning og videreutvikling og metodikken for prosjekt-, program- og porteføljestyring basert på beste praksis fra Axelos. SSB bruker Difi sin Prosjektveiviseren.
 • Ta ansvar for at SSBs metodikk blir implementert i SSBs moderniseringsprogram
 • Gjennomføring av regelmessige porteføljerapporteringer
 • Opplæring og veiledning av SSB sine ansatte i bruk av metodikken
 • Gjennomføring av regelmessige kvalitetsgjennomganger
 • Støtte SSB sine forbedringsinitiativer ved å bidra aktivt med kompetanse og erfaring utover eget ansvarsområde

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå (minst Mastergrad-nivå)
 • Minst 5 års erfaring som IT-prosjektleder eller IT-linjeleder
 • Erfaring med innføring av metodikk for prosjekt-, program- og porteføljestyring i en virksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Ønskelig med erfaring med IT-porteføljestyring i større virksomhet (mer enn 200 ansatte)
 • Ønskelig med sertifisering i Prince 2, MSP og MOP
 • Lang og svært relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning

 

Utdanningsretning

 • Samfunnsøkonomi
 • Økonomi
 • IT
 • Informatikk / IT
 • Siviløkonomi
 • Administrasjon og ledelse

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Personlige egenskaper
 • Du er rask til å tilpasse deg til endringer og finner gode pragmatiske løsninger
 • Du jobber bra og effektivt med forskjellige typer mennesker
 • Du tar ansvar, ferdigstiller oppgaver og leverer kvalitet
 • Du tør å ta beslutninger
 • Du gir alt for å dele din kunnskap med andre
 • Din faglige entusiasme er smittende

 

Vi tilbyr

 • En spennende og sentral stilling med helhetlig ansvar for implementering av porteføljestyring i SSB sitt Moderniseringsprogram og øvrige SSB
 • Muligheten til å jobbe på tvers av organisasjonen og være en avgjørende bidragsyter i SSB sin utvikling
 • Muligheten til å utvikle din kompetanse i endringsledelse
 • Lønn som Seniorrådgiver (kode 1364), kr 623 900 - kr 792 700 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt egnede søkere.
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Brendan Slater
Seksjonssjef

Hvem er Statistisk sentralbyrå (SSB)?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. 

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt. 

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.