Ønsker du å drifte noen av Statsbyggs spennende formålsbygg i Oslo-området? 

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg Drift er i vekst og søker gode fagfolk med praktisk og akademisk bakgrunn. Vi søker driftsmedarbeidere til tre spennende porteføljer med stor samfunnsnytte; Regjeringskvartalet, Livsvitenskapsbygget og Oslo Politihus- og fengselsporteføljen. Vi vil vektlegge søkere med kompetanse innen VVS, elektro, automasjon og bygningsteknisk. Vi søker medarbeidere som er relasjonsbyggere overfor våre leietakere og leverandører og som kan påse at alle arbeidsoppgaver blir løst. Vi søker deg som er allsidig og har interesse for eiendomsdrift, samt evne til å yte service i en aktiv arbeidsdag. Den enkelte medarbeider har godt handlingsrom for å løse oppgaver innenfor sitt ansvarsfelt, og vil få selvstendig ansvar for et nærmere definert område. Det kan på sikt bli aktuelt med arbeidsledelse for enkelte av de utlyste stillingene.

Driftsorganisasjonen i regjeringskvartalet får stadig nye oppgaver og utvider ansvarsfeltene. Vi søker derfor fire årsverk som skal tilføre spesialkompetanse til teamet innen VVS (henholdsvis avanserte varme-/kjølesystemer og sjøvannssystemer), automasjon og elektro (sterkstrøm).

For Tekniske eiendommer i Oslo skal vi besette tre stillinger til å jobbe med systematisk ferdigstillelse av Livsvitenskapsbygget, før bygget settes i ordinær drift i 2026. For denne porteføljen ønsker vi å få dekket inn to årsverk innen VVS (henholdsvis ventilasjon og avanserte varme-/kjølesystemer) og ett årsverk innen elektro.

For Fengsels- og politieiendommene søker vi to årsverk. Dette teamet har eiendommer i Oslo og Bærum. Kandidatene må ha relevant bakgrunn innen f.eks bygg, vvs, automasjon, elektro, klima-energi- miljø eller liknende

Ønsker du å ta del i kanskje Norges største driftsmiljø med gode kollegaer, bør du søke en av stillingene som nå er utlyst. Arbeidssted for alle ni stillingene er i Oslo, men fordelt på to driftsområder Oslo og Øst (her vil arbeidssted for en av stillingene tillegges Ila fengsel). Stillingene rapporterer til underdirektør for den aktuelle eiendomsportefølje.

Les mer om Statsbygg på www.statsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Bygg- og eiendomsdrift med hovedvekt på tekniske anlegg 
 • Vedlikeholdsplanlegging og oppfølging av vedlikeholdstiltak, herunder også større prosjekter med det formål å oppgradere eiendomsmassen
 • Daglig oppfølging av leietakere, leverandører og andre som har interesser i eiendommene
 • Bestilling og oppfølging av rammeavtaler og serviceavtaler, samt fakturabehandling
 • Delta i tverrfaglig samarbeid og bidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører
 • Bidra aktivt til at Statsbygg når mål innen blant annet miljø, ENØK og digitalisering av eiendomsdrift
 • Sikre sømløs overgang mellom byggeprosjekt og drift gjennom systematisk ferdigstillelse og prøvedrift. Delta i arbeidsgrupper og være en koordinator i daglig drift (gjelder spesielt stillingene ved Livsvitenskap).
 • Stillingen ved regjeringskvartalet inngår i en vaktordning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning på bachelornivå, evt. fagskoleingeniør innen nevnte fagområder 
 • Praktisk erfaring innen relevante fag er en fordel
 • Tverrfaglig forståelse og interesse for moderne drift og vedlikehold av eiendom, samt FDVU-systemer er en fordel 
 • Erfaring fra større prosjekter innenfor eiendomsdrift- og utvikling er en fordel, men ikke et krav
 • Gode ferdigheter og erfaring med daglig bruk av IKT-baserte system og utstyr er nødvendig
 • Kunnskap om og interesse for digitalisering av driftsoppgaver og bruk av SD-anlegg
 • Vilje til å bidra til gjennomføring av ENØK-tiltak og miljøvennlig eiendomsdrift
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • For stillingen ved fengsels- og politieiendommene, samt i regjeringskvartalet kreves sikkerhetsklarering nivå Konfidensielt, jf. sikkerhetsloven § 19. I regjeringskvartalet kan det også være mulig behov for høyere klarering og autorisasjon.  

Personlige egenskaper

 • Høy faglig integritet, med vilje til kunnskapsdeling og ydmykhet for diskusjoner 
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert 
 • Evne til å samarbeide og skape gode relasjoner internt og eksternt 
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal 
 • Opptatt av effektivitet og optimalisering av arbeidsoppgaver  
 • God til å planlegge og prioritere

Personlig egnethet for stillingen og eiendomsmassen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Som en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaver
 • Spennende oppgaver i et dynamisk og tverrfaglig miljø med høyt tempo og godt humør. Det er i Statsbygg gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom Statsbygg-skolen og stipendordninger. 
 • Fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag 
 • Stillingen lønnes fra kr 520 000,- til kr 700 000,- pr år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan en høyere lønn vurderes. 
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig rente. 

Kontaktpersoner

Anders Johannes Eiken
Underdirektør - portefølje tekniske bygg
Telefonnummer: +47 902 42 332
Céline Bache-Wiig
Underdirektør - Portefølje politi- og fengselsbygg
Telefonnummer: 924 16 219
Simen Gjersvoll Osland
Underdirektør - portefølje departementsbygg
Telefonnummer: +47 911 47 595

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger