Ønsker du å bli vår nye lærling i Kontor- og administrasjonsfag?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen, Vegdirektoratet skal ansette en lærling i kontor- og administrasjonsfag for perioden 2019-2021. Lærlingen vil organisatorisk være plassert i seksjon for Anskaffelser, HR og administrative tjenester.

Arbeidsoppgaver

Som lærling hos oss vil du bli en del av en spennende og utfordrende arbeidsplass sentralt plassert i Oslo. Du vil få varierte oppgaver i en rotasjonsordning. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

  • resepsjonstjeneste
  • enklere personaladministrative oppgaver
  • arkivering, journalføring og postbehandling
  • varemottak og trykkeritjenester
  • behandling av inngående faktura
  • planlegging av kurs og konferanser

Vi søker deg som

  • er motivert for kontorfaget, engasjert og lærevillig
  • tar initiativ og kan jobbe selvstendig
  • er pålitlig, har god ordenssans og tar ansvar
  • er god til å samarbeide med andre

Kvalifikasjoner

Du må ha fullført og bestått VG1 service og samferdsel og VG2 salg, service og sikkerhet. I tillegg er det nødvendig at du behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Generell informasjon

Høres dette interessant ut, send oss en søknad hvor du skriver litt om deg selv og hvorfor du ønsker læreplass hos oss. Husk å legge ved CV, karakterutskrifter, eventuelle vitnemål og attester til søknaden.

Lønnen følger særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger