Ønsker du å bidra til god ressursstyring i Spordrift?

HR fagansvarlig ressursstyring og turnusplanlegging

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bidra til god ressursstyring i Spordrift?

Spordrift er et nyopprettet selskap med ansvar for drift og vedlikehold på jernbanen. Som en del av arbeidet med å optimalisere driften søker vi nå enstrukturert og analytisk fagansvarlig til den nyopprettede stillingen som fagansvarligressursstyring og turnusplanlegging.

Stillingen har arbeidssted Oslo og rapporterer til HR-direktør.

Arbeidsoppgaver

 • Som fagansvarlig vil du være overordnet ansvarlig for prosessene innen ressursstyring og turnusplanlegging, og du vil ha en sentral rolle i arbeidet med å profesjonalisere dette arbeidet.
 • Du skal bidra til at Spordrift planlegger arbeidstiden og utarbeider turnuser som fremmer effektiv drift og godt arbeidsmiljø.  
 • Videre har du ansvar for å gjennomføre analyser av planleggingsarbeidet og gi innspill til forbedringer i avtaleverket.
 • Ta ansvar for gjennomføring av opplæring i digitale verktøy og faget turnusplanlegging, og utvikle kompetanse og beste praksis innen ressurs- og turnusplanlegging.
 • Ivareta kontakten med systemleverandør
 • Jobbe tett på, veilede og gi råd til linjeledelsen og HR            

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå- eller masternivå
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Bred erfaring fra og god kunnskap om arbeidstidsplanlegging, skift og turnus
 • Solid erfaring fra minst ett system for turnusplanlegging og evne til raskt å sette seg inn i nye systemer
 • Erfaring med kursutvikling og opplæring

Personlige egenskaper

 • God drifts- og forretningsforståelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Resultat- og løsningsorientert 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å bidra i utviklingen av Spordrift
 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser     

Kontaktpersoner

Trude Berntzen
HR-direktør
Telefonnummer: 91655360

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger