Ønsker du å bidra til et attraktivt og konkurransedyktig Norge?

Serviceleder Altinn

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Offentlig forvaltning i Norge får stadig flere og bedre digitale tjenester. Nå har du mulighet til å bli en viktig aktør i denne utviklingen. Våre samarbeidspartnere er private- og offentlige virksomheter, og oppgaven din blir å forstå behovet deres og ivareta og omsette disse i forvaltningen av Altinn.

Som serviceleder har du ansvaret for totalleveransen til samarbeidspartnerne, både merkantilt, kontraktsmessig og kvalitetsmessig. Du vil utføre regelmessige, servicerelaterte oppgaver som planlegging og gjennomføring av proaktive og korrektive tiltak, i tillegg til måling og evaluering for å sikre at vi når - eller kan forbedre - avtalte servicenivå. Rollen krever at du kan jobbe selvstendig, men det er også viktig at du kan jobbe i team og kommunisere godt med både eksterne og interne fagressurser.

Altinn er en sentral nasjonal samfunnskritisk IKT-plattform, som er etablert for å ivareta myndighetenes satsning på elektronisk innrapportering og dialog med innbyggere/næringsliv. Avdeling digitalisering skal bidra til at IKT-plattformene er med på å forenkle dialogen mellom offentlige virksomheter og innbyggere/næringsliv.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i oppfølging og etablering av nye verdiskapende tjenester for brukerne av Altinn-løsningen
 • Følge opp egen portefølje med tjenesteeiere i Altinn-samarbeidet
 • Støtte og supportere salgsteamet i salgsprosessen gjennom godt løsningsdesign og velbegrunnede business-case som gi partene merverdi.
 • Delta aktivt i kundedialogen, både på selvstendig basis og sammen med øvrig organisasjon
 • Være en troverdig rådgiver for kundene gjennom salgs- og oppfølgingsprosessen, herunder å gjennomføre produktpresentasjoner og kunde-demoer
 • Forvalte (bevare og utvikle) SLM prosessen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, f.eks innen it-fag, salg og markedsføring, administrasjon eller prosjektledelse. Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • Må ha god kjennskap til digitalisering i norsk offentlig forvaltning
 • God anvendt IT-forståelse med relevant erfaring fra salg/markedsføring av IT-produkter
 • Må kunne kommunisere tydelig på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Det forutsettes at søkeren kan autoriseres i henhold til sikkerhetsloven.

Egenskaper

 • Du trives i en teknisk og salgsrettet rolle med utstrakt kundedialog på høyt nivå
 • Du vet hvordan du stiller spørsmål, avdekker behov og finner gode løsninger. Samtidig evner du å kommunisere nytteverdi på en enkel, lettfattelig og inspirerende måte.
 • Du er positiv, entusiastisk, hardtarbeidende og målrettet.
 • Gode sosiale egenskaper og evnen til å jobbe godt i team, er også naturlige sider ved din personlighet.
 • Du er komfortabel med å utfordre og rådgi kunder på forretningsprosesser og løsningsdesign
 • Du er engasjert og erfaren innen ulike typer av presentasjoner, og klarer å fange et publikum med et tydelig budskap
 • Du har en brennende interesse for å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • Gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Gode flyforbindelser gjør det enkelt å reise til og fra Brønnøysund, som er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. For deg som liker friluftsliv, gir Helgelandskysten et utall muligheter.

Stillingen er fast og for tiden plassert ved avdeling digitalisering. Den er avlønnet som seniorrådgiver med årslønn kr. 524 200- 848 800 avhengig av utdannelse og kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse fra lønnen din. Prøvetiden er seks måneder.

En arbeidsplass med stort mangfold. Som IA-etat (Inkluderende Arbeidsliv) er vi opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, kulturell eller etnisk bakgrunn.

For å bli vurdert som søker må du legge ved CV og vitnemål/attester ved den elektroniske søknaden.

Kontaktpersoner

Dan Remi Mørk
Fungerende underdirektør
Telefonnummer: (47) 957 59 191

Hvem er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte og sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i Norge. Vi legger sterk vekt på digitalisering og forenkling av kontakten mellom myndigheter, næringsliv og befolkningen, noe som legger grunnlag for økt verdiskapning nasjonalt. Mer om oss på brreg.no og altinn.no