Ønsker du å bidra til digital transformasjon av helsesektoren?

Senior Forretningsutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Helsevesenet gjennomgår en omfattende digital omstilling der du på vegne av DNV GL kan bli en viktig bidragsyter. Basert på DNV GLs uavhengige rolle, vår tekniske og organisatoriske kompetanse, og vår brede erfaring fra mange nærings- og samfunnssektorer, ønsker vi å bidra med langsiktige og bærekraftige løsninger til mangfoldet av utfordringer helsevesenets digitalisering medfører.

Innenfor helsevesenet er DNV GL mest kjent for sertifisering og akkrediteringstjenester. I andre sektorer leverer vi i dag tjenester, løsninger og plattformer som bidrar til å sikre kvalitet og utnytte potensialet i digitaliseringsprosessen. Vi er nå i ferd med å gjøre denne siden av DNV GL bedre kjent i norsk helsevesen. For å støtte helsevesenet slik vi støtter kunder i andre sektorer, må vi først skape anerkjennelse og kunnskap om nytten av vårt bidrag.

Vårt primære fokus er helsevesenet i Norge og Norden hvor vi arbeider for å fremme og posisjonere DNV GL i relevante fora, samtidig som vi utvikler konkrete forretningsmuligheter som demonstrerer de roller og den verdiskapningen DNV GL kan tilføre.

Vi intensiver nå dette arbeidet og forsterker derfor vårt forretningsutviklingsteam. Vi søker senior medarbeidere som er aktive og/eller har utstrakt forretningserfaring relevant for helsevesenets digitale omstilling.

Med oss kommer dine arbeidsoppgaver til å omfatte (men ikke være begrenset til):

 • Aktiv deltagelse i alle faser av forretningsutvikling, fra formulering av strategier, via taktikk og gjennomføring, til å identifisere og bygge relasjoner til interessenter og beslutningstakere, konseptinnsalg så vel som prosjekt- og kundeledelse
 • Utvikling av tjeneste- og løsningskonsepter basert på god forståelse av sektorens behov kombinert med DNV GLs etablerte og nyutviklede kompetanser, teknologier og løsninger 
 • Engasjere og formidle DNV GLs brede ressursbase til eksterne interessenter
 • Identifisere og utvikle eksterne samarbeids- og partnerskap som støtter DNV GLs målsettinger innen helsevesenets digitale omstilling

For å lykkes som Senior Forretningsutvikler har du:

 • Relevant akademisk utdannelse, masternivå eller høyere er ønskelig
 • Erfaring fra klinisk arbeid er en fordel men ikke et krav
 • Minst fem års forretningsutviklingserfaring relevant for helsevesenets digitale omstilling, bl.a. fra salg, prosjektledelse, prosjektansvar, kundeansvar
 • God innsikt og kunnskap om norsk (nordisk) helsevesen, forståelse og respekt for dynamikken mellom helsevesenets aktører og institusjoner – erfaring fra beslutningsprosesser i offentlig sektor
 • Bredt og utviklet nettverk i norsk (nordisk) helsevesen spesielt blant aktører, organisasjoner og institusjoner relevant for helsevesenets digitalisering

Personlige egenskaper som er viktige for oss:

 • Lederegenskaper – du fremstår som trygg, tilgjengelig og ansvarlig også i krevende situasjoner
 • Integritet er en grunnleggende verdi for DNV GL – du demonstrerer integritet gjennom din personlighet og handlinger
 • Strategisk evne og kapasitet, kreativ, uredd for kompleksiteter 
 • God kommunikasjonsevne, muntlig så vel som skriftlig (norsk/skandinavisk og engelsk)
 • God forhandler med evne til å engasjere for et positivt resultat for alle parter 
 • Naturlig nysgjerrig, utviklet evne til å forstå og tolke andres behov, lyttende
 • Kulturelt bevisst 
 • Effektiv og komfortabel med å arbeide på egen hånd så vel som i team

Hvem er DNV GL?

DNV GL is a global quality assurance and risk management company. Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, we enable our customers to advance the safety and sustainability of their business.  We provide classification, technical assurance, software and independent expert advisory services to the maritime, oil & gas, power and renewables industries. We also provide certification, supply chain and data management services to customers across a wide range of industries. Combining technical, digital and operational expertise, risk methodology and in-depth industry knowledge, we empower our customers’ decisions and actions with trust and confidence. We continuously invest in research and collaborative innovation to provide customers and society with operational and technological foresight. With origins stretching back to 1864 and operations in more than 100 countries, our experts are dedicated to helping customers make the world safer, smarter and greener.

DNV GL is the world’s leading classification society and a recognized advisor for the maritime industry. We enhance safety, quality, energy efficiency and environmental performance of the global shipping industry – across all vessel types and offshore structures. We invest heavily in research and development to find solutions, together with the industry, that address strategic, operational or regulatory challenges.

Les mer om DNV GL og se flere ledige stillinger