Ønsker du å bidra til det grønne taktskiftet?

Analytiker/senioranalytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I en verden der stadig mer er avhengig av stabil strømforsyning er Statnett en viktig aktør i samfunnsutviklingen. Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tidmøter kravene som samfunnet har til energisektoren. Strømnettet må kontinuerlig fornyes og forsterkes for å imøtekomme fremtidens energibehov. Det grønne taktskiftet ogelektrifiseringen av samfunnet pågår nå - vil du være med å øke utbyggingstakten?

Vi søker etter deg som ønsker å jobbe med å sikre god og effektiv styring av noen av de største ogmest spennende prosjektene i Norge. Du vil få en nøkkelrolle innenfor analyse,rådgivning og beslutningsstøtte til Statnett sine kraftsystemprosjekter. Du vilogså bidra til fagutvikling i form av prosesser, metodikk, modeller, databaserog systemverktøy. Som en del av analyseteamet får du mulighet til å bidra med åutvikle din kompetanse i et faglig sterkt prosjektmiljø knyttet til fagenekostnadsestimering, usikkerhetsanalyser, risikostyring og kvalitetsledelse. Vårt team gir råd og støtte til prosjektene og foretar uavhengige kvalitetssikringer og analyser avprosjektporteføljen. Hovedmålet vårt er å bidra til at Statnettsinvesteringsbeslutninger skal ha robuste og realistiske prosjektmål, og atprosjektene gjennomføres innenfor disse målsettingene. Stillingen er plassert i det sentrale utbyggings- og prosjektmiljøet i Statnett, hvor vi jobber medutvikling og gjennomføring av større stasjon-, kabel- og ledningsprosjekter.Arbeidet innebærer utstrakt samhandling med alle prosjekter iprosjektporteføljen og sentrale aktører på tvers av forretningsområder ogstaber. Internt i teamet jobber vi tett, koordinert og tverrfaglig i ethyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. Les mer om Statnett sine prosjekter her: https://www.statnett.no/vare-prosjekter/

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning til prosjektene i porteføljen i bruk av prosesser, metodikk og verktøy innenfor våre fagområder
 • Gjennomføre prosjektuavhengige kvalitetssikringer av prosjekters kostnadsestimater
 • Gjennomføring av kvantitative usikkerhetsanalyser av kostnader i prosjekter ved bruk av simuleringsmodeller
 • Gjennomføring av workshops innenfor risikostyring i prosjekter 
 • Analyseoppgaver knyttet til porteføljedata og benchmarking (intern/ekstern)
 • Bidra i videreutvikling av våre Business Intelligence-løsninger og databaser knyttet til våre fagområder
 • Bidra til utvikling og forbedring av våre arbeidsprosesser, verktøy prosesser
 • Stillingsinnhold og -ansvar vil tilpasses kandidatens erfaringsnivå med fagområdene

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk eller økonomisk utdannelse på masternivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanning
 • Relevant erfaring innenfor våre fagområder er ønskelig, men ikke et krav
 • Vi ser gjerne at du har jobbet med prosjektanalyser og med større investeringsprosjekter, fortrinnsvis infrastrukturprosjekter
 • Sterk analytisk kompetanse
 • Evne til å utfordre relevante problemstillinger på prosjekt- eller porteføljenivå samt skape tillit hos sentrale aktører og beslutningstakere
 • God formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Trives med å jobbe både selvstendig og i team
 • Setter høye standarder for kvalitet og effektivitet 
 • Høy grad av gjennomføringsevne
 • Profesjonell atferd med solid personlig og faglig integritet
 • Motiveres av samfunnsansvaret som ligger i rollen

Kontaktpersoner

Anders Hoen
Teamleder
Telefonnummer: +47 905 63 124

Hvem er Statnett?

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov, f.eks. tilbud om språkopplæring.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger