Ønsker du å arbeide med eiendomsprosjekter i Politiet?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en seniorrådgiver i fast stilling som planlegger, prosjektleder og rådgiver for eiendomsprosjekter. Stillingen er organisatorisk delt med 50 % i Politiets Fellestjenester (PFT) og 50 % i Troms politidistrikt med PFT som hovedarbeidsgiver.

Som seniorrådgiver vil du være politidistriktets kontaktledd til PFT for fagområdet eiendom, bygg og anlegg (EBA). Du får ansvar for å lede og gjennomføre eiendomsprosjekt fra analyse/behov til innflytting, i hovedsakelig Troms og Finnmark, og du vil bidra til at lokale drifts- og utviklingsprosesser gjennomføres iht plan.

Politiets Fellestjenester (PFT) har ansvar for anskaffelse, forvaltning samt drift og vedlikehold av politiets bygningsmasse. Ansvarsområdet dekker hele landet og omfatter vel 760.000 leide kvadratmeter fordelt på ca.320 lokasjoner. Du blir en del av seksjon for eiendomsutvikling som har 15 medarbeidere med lang erfaring og god kompetanse innen eiendom.

Troms politidistrikt har ansvar for polititjenesten i 20 kommuner i Troms og Finnmark fylke. Politidistriktet har bygningsmassen fordelt i fem geografiske driftsenheter med til sammen ti tjenestesteder samt ett lokale i Kirkenes. Hovedsetet er i Tromsø. Du blir en del av Stab for virksomhetsstyring, seksjon for økonomi og planlegging.

Arbeidssted for stillingen vil være politihuset i Tromsø og du vil ha stor kontaktflate mot politidistrikter/særorgan og med leverandører, utleiere og lokale myndigheter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og gjennomføre eiendomsprosjekt fra analyse/behov til innflytting og forhandle vilkår i ny leiekontrakt med eksterne aktører.
 • Bidra til kontinuerlig utvikling av eiendomsporteføljen.
 • Behovsanalyse/ funksjonsbeskrivelse/ kravspesifikasjon og tilpasning av arbeidsplasskonsept for hvert prosjekt.
 • Rådgiver innenfor fagområdet (for politimester og øvrig ledelse i politidistriktet) innen fagområdet EBA.
 • Gjennomføre planprosesser som ivaretar behovet for kontinuerlig utvikling og tilpasning av politidistriktets eiendomsmasse.
 • Utarbeide plangrunnlag for intern styringsdialog og styringsdialog mellom politidistriktet og POD/PFT.
 • Identifisere og konkretisere endringsbehov.
 • Bidra til effektiv utnyttelse av politiets ressurser, herunder standardisering og gevinstrealisering.
 • Reisevirksomhet må påregnes, både internt i politidistriktet og i landet for øvrig.

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Utdanning på masternivå innenfor relevante fagområder som f.eks. ingeniør, økonom med relevant fagkombinasjon innen eiendomsledelse eller forvaltning av eiendom. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid innen eiendom  i offentlig eller privat sektor.
 • Gode formuleringsevner i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort kl B.
 • Plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Det stilles krav til sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG, jf. sikkerhetsloven kapittel 8.

Ønskelig: 

 • Det er en fordel med prosjekt eller forvalterbakgrunn fra utleier/entreprenør av næringseiendom.
 • God kunnskap om lover, forskrifter og regler om offentlige anskaffelser er en fordel.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring innen forhandling, utleie, markedsforståelse, leiesøk og/eller utvikling- og forvaltning av eiendom.

Personlige egenskaper

 • Du må være helhetsorientert og evne å se sammenhenger mellom ulike dimensjoner i prosjektet.
 • Du har en koordinerende og prosessorientert arbeidsmåte og du er trygg på å ta beslutninger.
 • Du har gjennomføringsevne og kan drive prosesser frem til beslutning.
 • Du er god på selvledelse, er drivende og initiativrik, har godt humør og opprettholder gode relasjoner til de rundt deg.
 • Positiv tilnærming til både arbeidsoppgaver og kollegaer. Arbeidsoppgavene våre løser vi både i team og selvstendig. Vi gjør hverandre gode!

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
 • Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
 • Stillingen lønnes som 1364 Seniorrådgiver, i lønnsspennet kr. 700.000- 790.000,- pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info).
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Politiet er IA-bedrift og tilknyttet bedriftshelsetjeneste.          

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. 

Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig med det er en forutsetning at du kan sikkerhetsklareres. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Tilsetting skjer på vilkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og personalreglement. 

Kontaktpersoner

Grete Klaussen
Seksjonsleder økonomi og planlegging, Troms politidistrikt
Marit Irene Gran
Leder eiendomsutvikling PFT
Mobil: 934 07 166

Hvem er Politiets Fellestjenester?

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet.

Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid.

Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.