Ønsker du å arbeide med eiendomsprosjekter i politiet?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Politiets Fellestjenester (PFT) har ansvar for anskaffelse, forvaltning samt drift og vedlikehold av politiets bygningsmasse. Ansvarsområdet dekker hele landet og omfatter vel 700.000 leide kvadratmeter fordelt på ca.320 lokasjoner.
Seksjon for eiendomsutvikling består av 13 medarbeidere med lang erfaring og god kompetanse. Vi utarbeider konsepter og gjennomfører eiendomsprosjekter fra behovskartlegging til innflytting. Vårt hovedmål er å gjennomføre gode eiendomsprosjekter og inngå langsiktige leieavtaler til det beste forpolitiet.

Vi søker etter to prosjektledere til fast stilling som rådgiver eller seniorrådgiver. Stillingen som rådgiver egner seg for nyutdannede med noe erfaring og stillingen som seniorrådgiver egner seg for erfarne fra eiendomsbransjen, gjerne med forhandlingskompetanse og god markedsforståelse. Hvis du drives av spennende arbeidsoppgaver med stor betydning for samfunnet, så kan dette være muligheten du har ventet på.

Stillingen er plassert i PFT Eiendom, seksjon for Eiendomsutvikling som har kontor i Oslo. Du rapporterer til seksjonsleder, og vil ha stor kontaktflate mot politidistrikt og særorgan, Politiets Fellestjenester sentralt, Politidirektoratet, leverandører og utleiere, samt lokale myndigheter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og gjennomføre eiendomsprosjekt fra analyse/behov til innflytting
 • Vurdere leiekontrakter og forhandle vilkår
 • Oppfølging av kunder og rådgivning til etaten

Seniorrådgiver skal i tillegg til overnevnte:

 • Ansvar for tilpasning av politidistriktenes og særorganers eiendomsmasse for å understøtte politiets samfunnsoppdrag og beredskap
 • Gi faglig støtte og rådgivning i teamet
 • Overordnet sikre faglige gode planprosesser som ivaretar behovet for kontinuerlig utvikling
 • Utvikle og revidere malverk herunder støttedokumenter, kravspesifikasjoner og arbeidsbeskrivelser
 • Beregne og rapportere gevinstrealisering

Kvalifikasjoner

For begge stillinger:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innenfor relevante fagområder som f.eks. ingeniør, økonom eller jurist med relevant fagkombinasjon innen eiendomsledelse eller forvaltning av eiendom
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra eiendomsbransjen
 • Gode formuleringsevner i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Du må inneha førerkort kl B og kunne stille bil til disposisjon for bruk i arbeidet. Kilometergodtgjørelse dekkes etter Statens satser.
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Du må også kunne
  sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig.

For stilling som seniorrådgiver gjelder også følgende kvalifikasjoner:

 • Det er nødvendig med 3-5 års erfaring fra eiendomsbransjen
 • Det er en fordel med forhandlingskompetanse og markedsforståelse
 • Det er en fordel med prosjekt eller forvalterbakgrunn fra utleier/entreprenør av næringseiendom

Personlige egenskaper

 • Du må være helhetsorientert og evne å se sammenhenger mellom ulike dimensjoner i prosjektet.
 • Du har en koordinerende og prosessorientert arbeidsmåte og du er trygg på å ta beslutninger.
 • Du har gjennomføringsevne og kan drive prosesser frem til beslutning. Du er god på selvledelse, er drivende og
  initativrik, har godt humør og opprettholder gode relasjoner til de rundt deg.
 • Som medarbeider i PFT er det viktig å jobbe målrettet på egenhånd og sammen med andre, og ha en positiv tilnærming til både arbeidsoppgaver og kollegaer. Arbeidsoppgavene våre løser vi både i team ogselvstendig. Vi gjør hverandre gode!

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
 • Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
 • Stillingen lønnes som 1434 rådgiver, i lønnspennet kr. 550.000- 630.000 brutto pr år eller 1364 Seniorrådgiver, i lønnspennet kr. 680.000- 800.000 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Irene Gran
Leder eiendomsutvikling Norge
E-postadresse: irene.gran@politiet.no
Telefonnummer: (+47) 934 07 166

Hvem er Politiets Fellestjenester?

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.