Økonomirådgiver Vadsø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye kollega i Vadsø?

Statens vegvesen Region nord søker økonomirådgiver til vårt kontor i Vadsø.

Vi ser etter deg som er pågående, og som evner å ta initiativ både til å løse rutineoppgavene og utfordre etablerte rutiner for å kunne jobbe smartere.

Stillingen er plassert i økonomiseksjonen i HR- og administrasjonsavdelingen.

Økonomiseksjonen har ansvar for å gi støtte til økonomistyring for enhetene i regionen. Seksjonen består av 15 medarbeidere som sitter spredt i hele Nord- Norge tett på lederne og enheten de støtter. Kontorsted for denne stillingen vil være i Vadsø hvor du bistår Vegavdeling Finnmark.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av: 

 • Økonomisk oppfølging av Vegavdeling Finnmark
 • Regnskaps-, budsjett-, prognose- og rapporteringsarbeid
 • Arbeid med revisjoner, regnskapskvalitet, internfakturering og finansbudsjett
 • Rådgivning og analyser
 • Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Kvalifikasjonskrav

 • Siviløkonomutdanning eller tilsvarende fra universitet eller høgskole, minimum 3 årig. 
 • Relevant erfaring fra fagområdet
 • For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes. Nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Dette vil vi også legge vekt på:

 • Erfaring fra økonomisk rapportering og analyse
 • Evne til å ta initiativ og kan jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Arbeidsoppgavene beveger seg fra detaljnivået over til helhetsperspektivet. Det er derfor viktig at du både er nøyaktig og strukturert og samtidig strategisk og analytisk. Evnen til refleksjon er svært viktig, men samtidig må du evne å levere raskt og riktig.
 • Det må påregnes noe reiseaktivitet i jobben.
 • Stort engasjement og faglig utvikling
 • Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

 Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

- På veg for et bedre samfunn -

Kontaktpersoner

Gøran Karlsen
Leder av Økonomiseksjon
E-postadresse: an.karlsen@vegvesen.no
Telefonnummer: +47 950 71 197

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger