Økonomileder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter økonomileder for Område Sør-Vest i Infrastrukturdivisjonen med stasjoneringssted Bergen.

Økonomiområdet i Bane NOR er matriseorganisert og du vil rapportere til økonomi- og virksomhetssjef for Infrastrukturdivisjonen.  Du inngår i ledergruppen i Område Sør-Vest og i økonomiledergruppen i Infrastrukturdivisjonen. Du får personalansvar for økonomer som er tilknyttet Område Sør-Vest.   

Dette er en spennende stilling som kombinerer faglige utfordringer med å være en del av ledelsen for virksomheten i Område Sør-Vest.

Mange av arbeidsoppgavene våre er tverrfaglige, og det er et utstrakt samarbeid på tvers innad området,divisjonen og foretaket.Infrastrukturdivisjonen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen samt plan- og byggeprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur.  Område Sør-Vest forvalter ca. 1/3 av jernbaneinfrastrukturen i Norge.

Arbeidsoppgaver

 • personalansvar
 • økonomistyring 
 • virksomhetsstyring
 • rapportering
 • budsjettering or prioritering
 • oppfølging av virksomheten
 • utviklingsarbeid
 • andre oppgaver kan pålegges 

 Noe reising må påregnes. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor-/mastergrad innen økonomi eller lignende
 • Erfaring fra lederstilling er ønskelig
 • Minimum 5 års relevant økonomierfaring er en forutsetning
 • Gode ferdigheter i relevante datasystemer herunder erfaring fra bruk av ERP-system blir vektlagt
 • Gode skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Du har god økonomiforståelse og du er nøyaktig, strukturert og analytisk. Du jobber selvstendig med god driv og gjennomføringsevne. Du tar lett eierskap til virksomhetens behov og i samarbeid med andre søker du gode løsninger og oppnår resultat.   

Du identifiserer deg med Bane NOR sine verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver hos en viktig samfunnsaktør
 • Gode utviklingsmuligheter

Kontaktpersoner

Inger Valerio
Seksjonssjef
Telefonnummer: 995 50 535
Tony Dæmring
Områdedirektør Sør-Vest
Telefonnummer: 916 66 111

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger