O365 Infrastruktur administrator - Avdeling for elektronisk forvaltning (UDI-IT)

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

UDI-IT har ansvaret for at helhetlig IT-styring er en integrert del av virksomhetsutviklingen og styringen i UDI. Utlendingsdirektoratet forvalter og drifter en stor portefølje av saksbehandlingssystemer for hele utlendingsforvaltningen. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å digitalisere virksomheten.  

Avdelingen har for tiden i overkant av 60 ansatte, og er inndelt i fem seksjoner – Fagsystemer, Fagdata, Leveransestyring, Brukerstøtte og Utvikling. Drifts-, vedlikeholds- og utviklingsoppgaver er satt ut til eksterne leverandører, men styres av avdelingens medarbeidere.  

UDI har etablert flere tjenester i skyen de siste 3 årene, både egenutviklede og leverandørspesifikke. Eksempler er www.udi.no (Azure), UDIs arbeidsplattform (Office 365), intranett (O365), Tolke-booking (Azure), selvregistreringsløsning for asylsøkere (Azure), ElasticSearch (AWS), og er i gang med flere innovasjonsaktiviteter der planen er å etablere nye tjenester i skyen. Målet er å ta i bruk muligheter som ligger i en skybasert hverdag der dette gir gevinster både for brukere og virksomheten.    

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for at Utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. UDI har også etablert et eget program for modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet.  

Vi søker etter en dyktig og strukturert administrator som har god kunnskap og erfaring med styring av Microsoft sine skyprodukter i en hybrid infrastruktur. Du vil få ansvar for administrering og operasjonalisering av skyinfrastrukturen, sikre stabil og effektiv drift i en hybrid infrastruktur, i samarbeid med interne ressurser i UDI-IT og vår driftsleverandør.  

Du må ha evne til å drive frem, formidle, evaluere og etablere relevante arbeidsprosesser slik at hele Brukerstøtte i UDI er optimalt rettet mot vår hovedoppgave; nemlig effektiv brukerstøtte til alle. Du må ha evnen til å jobbe strukturert og bidra til at UDI gjør riktige tekniske og taktiske valg.   

UDI ønsker å være et fyrtårn i digitaliseringen i staten. Som O365 administrator vil du få en sentral rolle i å bidra til at UDI har en stabil og sikker skyinfrastruktur, samt at UDI tar i bruk ny funksjonalitet på en trygg måte. 

Vi forventer at du bidrar med gode innspill og idéer til hvordan UDI kan anvende nye løsninger til å jobbe smartere og mer kostnadseffektivt.  

Hvis du har lyst til å være en sentral driver i dette arbeidet er dette stillingen for deg! Du vil få ansvar for å etablere forvaltningsrutiner og sikre optimal utnyttelse av skyinfrastrukturen, gjennom interne ressurser og vår eksterne driftsleverandør

Arbeidsoppgaver

 • Styring av UDIs globale 365 Tennant med fokus på Exchange Online, OneDrive for Business og SharePoint Online, Teams og Skype 4 Business i en hybrid verden
 • Ansvar for testmiljø for Office 365 og Azure AD
 • Styring av MS Active Directory og Azure AD, Intune, etablere policy, struktur og rammeverk
 • Ansvarlig for å koordinere, teste og utføre konfigurasjonsendringer
 • Forberede endringer og ny funksjonalitet i henhold til Microsofts veikart
 • Bidra til at organisasjonen adopterer nye muligheter og funksjoner
 • Proaktiv overvåking av driftsstatus på alle tjenester i sky
 • Tett samarbeid med Incident og Problem managerne
 • Proaktivt sikre at alle skytjenester har høyt sikkerhetsnivå og er optimalt herdet
 • Ansvar for å heve relevant kompetanse i resten av seksjonen
 • Optimalisering, konfigurasjon, kostnadskontroll og styring av Azure Subscriptions

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen informasjonsteknologi. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning. 
 • Inngående kjennskap til Office 365/Exchange/SharePoint/OneDrive/Active Directory/Intune
 • Erfaring fra drift/administrasjon av Azure AD og andre relevante skytjenester
 • Kjennskap til Microsoft Dynamics 365 portefølje
 • Gode evner og erfaring med feilsøking og problemløsning
 • Inngående kjennskap til PowerShell og kompetanse til å utføre endringer via PowerShell
 • Det er en fordel om du har erfaring med rammeverk som ITIL, TOGAF, COBIT  
 • Dokumentert erfaring med og forvaltning av skybaserte tjenester 
 • Kunne ta frem beslutningsforslag, sikre forankring av disse i avdelingen 
 • Evnen til å koordinere og gjennomføre IT-relaterte endringer på en effektiv og målrettet måte i UDI og med UDIs IT-leverandører.  
 • God kunnskap om de muligheter som ligger hos skyleverandører 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk  
 • Personen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Like å drive igjennom endringer og oppnå resultater
 • Gjennomføre planarbeid teknologisk for nye/endrede UDI løsninger i skyen for å sikre riktig forankring og beslutninger i UDIs ledelse.   
 • Trives med å styre og faglig lede ressurser, og finne gode løsninger i tett samarbeid med medarbeidere, kunder og leverandører 
 • Nysgjerrig på nye trender og kunne formidle dette 
 • Være løsningsorientert og selvdreven 
 • Kunne samarbeide med mange aktører for å finne de beste løsningene  
 • Evne til å tenke langsiktig i en operativ hverdag  
 • Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være med på å bygge innovativ og fremtidsrettet arkitektur 
 • En rolle som du i stor grad vil være med på å påvirke og utvikle 
 • Stillingene blir lønnet som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspenn kr 500 000 – 750 000 avhengig av erfaring og bakgrunn. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse 
 • Mulighet for trening i arbeidstiden 
 • Betalt overtid 
 • Fem uker ferie og fleksitidsordning 
 • UDI er en IA-virksomhet 
 • Flott kantineordning og hyggelig kaffebar   

Vi oppfordrer både nyutdannede og seniorressurser til å søke. 

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor søkere som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han eller hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Personen vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Kenneth Glesnes
Enhetsleder
Telefonnummer: +47 917 99 981

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no