Nyutdannet utvikler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Trigges du av å programmere? Glemmer du klokka fordi du lurer, lirker og lærer en ny teknologi du har vært nysgjerrig på å prøve ut? 

NAV satser på data og innsikt og søker lærevillige, nyutdannede utviklere som vil bli med og bygge Norges viktigste dataplattform: de flinke med interesse for data engineering, herunder masterdata, dataflyt og avansert analyse; de bevisste som elsker å lære og utfordre men samtidig forstår at god software krever godt håndverk og et øye for detaljer; de uredde som tør å ta ansvar for å skape verdens beste velferdsløsninger.

Livshendelser er på mange måter det fundamentale konseptet i hvordan NAV virker. Et barn blir født. En person blir arbeidsledig, får ny jobb, får lønn, blir syk, blir frisk, får barn, gifter seg, blir pensjonert. En person dør. Alle disse hendelsene blir registrert digitalt hos oss, og de kan fortelle oss om konteksten til brukeren slik at NAV kan tilpasse seg brukeren - ikke omvendt. De kan hjelpe brukeren med å forstå hvilke tjenester fra NAV er aktuelle og relevante for dem. De forteller oss om utviklingen i arbeidsmarkedet og om hvordan velferdspolitikken virker. De forteller oss om hvordan NAV agerer på livshendelser og hvilken effekt det har for den enkelte. 

Derfor tar NAV grep for å bli mer data og innsiktsdrevet i møte med den enkelte bruker og i beslutningsprosesser. Vi har etablert en AI-lab med spydspisser innen bruk av maskinlæring. Vi etablerer et dataøkosystem, basert på Apache Kafka, som endrer hvordan vi utvikler applikasjoner. Vi etablerer, gjennom en teknologi-lab, en portefølje av teknologier for å gjøre etaten mer selvbetjent på data og innsikt. 

Og hva blir ditt bidrag? Du liker kanskje å skrive elegante løsninger i Java, eller synes det er kult å ta i bruk de kraftigste bibliotekene i Python for maskinlæring, eller får godfølelsen av å forstå og manipulere store datasett. Kanskje du ønsker å prøve ut det nyeste open-source vidunderet. Du og ditt team skal sette brukerens behov i fokus, være kreative og innovative samtidig som dere sørger for at produktene deres designes, utvikles og forvaltes i henhold til faglige krav.

Arbeidsoppgaver

 • du vil bidra som utvikler i et av våre tverrfaglige, produktorienterte team
 • du vil sammen med teamet ha det tekniske ansvaret for en løsning og kontinuerlig forbedre denne over tid
 • du delta i sterke fagmiljøer innenfor ditt område, for både å lære og å lære bort
 • du vil få store faglige utfordringer og vandre på en verdifull karrierevei
 • du vil få muligheten til å utforme sentrale digitalprodukter i Norge
 • du vil jobbe sammen med teamet på prototyping av nye løsningskonsepter
 • du vil delta i arbeidet med å designe, etablere og utnytte en moderne teknologiinfrastruktur for data-intensive applikasjoner
 • du vil opptre som en profesjonell fagekspert som også leverer på de kjedelige nødvendighetene (testing, dokumentasjon, feilretting osv)

Kvalifikasjoner

 • må ha fullført ved tiltredelsesdato minimum 3 års høyere utdanning innenfor IT- og teknologifag, matematikk/statistikk eller annen relevant utdannelse. Relevant erfaring reflektert i en fullpakket github- eller gitlab-repo etter aktiv deltagelse i åpne prosjekter over lengre tid kan delvis erstatte formell utdanning.
 • må ha sterke akademiske resultater
 • må kjenne til utvikling i og kunne demonstrere kompetanse med ett eller flere av følgende språk: Java 8 eller nyere, de nyeste versjonene av Javascript, Scala, Python
 • må kjenne til grunnkonseptene i objektorientert programmering
 • må ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og klarer å formidle komplekse problemstillinger til ulike målgrupper
 • ønsker at du kjenner til smidige metoder og prinsipper/forutsetninger for kontinuerlig leveranse
 • ønsker at du har kjennskap til informasjons- og applikasjonsarkitektur som støtter kontinuerlige leveranser
 • ønsker at du er opptatt av kontinuerlig å holde deg oppdatert teknologisk

Egenskaper

 • er fleksibel, fremover lent og serviceinnstilt.
 • er strukturert, proaktiv og målrettet
 • er ansvarsbevisst og selvdreven
 • tilegner seg kontinuerlig ny kunnskap, og jobber målrettet med personlig og faglig forbedring
 • trives med å jobbe tett med andre

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • det vi mener er i ferd med å bli Norges mest spennende miljø for utviklere. Med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget
 • stilling som rådgiver stillingskode 1434 lønnsnivå kr. 480 600 til kr. 565 500.
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Marit Flenstad Kruse
Telefonnummer: (+47) 902 27 322
Bjørn Frode Kvernstuen
Techlead Datajegerne og Team MFN
Telefonnummer: 940 58 685
Henrik Paulsen
Techlead Team Administrasjon
Telefonnummer: 480 12 566

Hvem er NAV?

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette