Nyutdannet og glad i tall og analyser? Spennende mulighet innen økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg

Nyutdannet og glad i tall og analyser? Spennende mulighet innen økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. oktober, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring er inndelt i fem seksjoner. Avdelingen har et overordnet ansvar for strategiarbeid, virksomhetsstyring, økonomistyring, regnskap, lønn og anskaffelser.

Seksjon for virksomhetsstyring har det overordnete koordineringsansvaret for utarbeidelse og oppfølging av Statsbyggs drifts- og investeringsbudsjett, virksomhetsstyringsarbeidet, mål- og resultatstyring, økonomisk analysearbeid, risikostyring og internkontroll. Seksjonen har også ansvaret for arbeidet med Statsbyggs økonomimodell, økonomi-/ og bevilgningsreglementet og statsbudsjettprosessen. Seksjonen koordinerer også Statsbyggs styringsdialog med eierdepartementet.

Som rådgiver vil du bidra inn i arbeidet med å drifte, videreutvikle og styrke økonomi- og virksomhetsstyringen i Statsbygg, med spesielt fokus på økonomiske analyser og utarbeidelse av styringsinformasjon. Du vil rapportere til økonomisjef, og bli del av et sterkt fagmiljø innen økonomi- og virksomhetsstyring.

Rollen vil ha stor kontaktflate på tvers av hele virksomheten, og du skal være en pådriver for kontinuerlig utvikling og være en viktig rådgiver for ledelsen. Den riktige kandidaten er sulten på utfordringer, har høy arbeidskapasitet, god relasjonskompetanse og høy motivasjon for arbeidsområdet. Kandidaten må trives i skjæringspunktet mellom tall, analyser, systemer og teknologi. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke, oppstart i stillingen vil være august 2023. 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide økonomiske analyser og relevant styringsinformasjon
 • Analysere og utvikle økonomistyringen i Statsbygg
 • Delta i interne utviklingsprosjekter
 • Økonomisk planlegging og budsjettering
 • Budsjettoppfølging, rapportering og prognosearbeid
 • Oppfølging og kontroll av, og løpende bistand til ulike avdelinger/tjenesteområder
 • Generell rådgivning og veiledning på økonomiområdet

Endelig sammensetning av arbeidsoppgaver vil tilpasses Statsbyggs behov og kandidatens kompetanse, erfaring og bakgrunn.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen fortrinnsvis økonomi, finans, revisjon, regnskap, industriell økonomi eller ingeniørfag 
 • Interesse for analyse og relevante fag fra studiet
 • Relevant jobberfaring (f.eks. summer internship) vil bli vektlagt
 • God systemkompetanse, herunder BI-systemer og utvikling av dahsboards, vil bli vektlagt
 • Gode kunnskaper innenfor Microsoft 365, herunder Excel, vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Strategisk, analytisk, nøyaktig og helhetsorientert tilnærming
 • Løsningsorientert med evne til å omsette teori til praksis og god gjennomføringsevne
 • Initiativtaker med positiv innstilling til utfordringer
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges største og mest profesjonelle utviklere, byggherrer og eiendomsforvaltere
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø, overtidsbetaling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og støtteordning for trening
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og innendørs sykkelparkering
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
 • Stillingen avlønnes til kr 540 000,- i året

Kontaktpersoner

Omar Saleemi
økonomisjef
Telefonnummer: 90625961

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger