Nyutdannet geotekniker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Geo, Vann & Miljø er en grunnpilar i Multiconsult og vi skal ytterligere styrke vår kapasitet og kompetanse til disse tjenesteområdene. Til våre seksjoner Geoteknikk Samferdsel & Infrastruktur, Geoteknikk Industri, Olje og Gass og Geoteknikk Bygg & Eiendom i avdeling Geo ser vi etter deg som er nyudannet fra NTNU med spesialisering innen geotekniske utfordringer i norske forhold.

Vi jobber i alle prosjektfaser med rådgiving og prosjektering og oppfølging av bygge-/anleggsarbeider. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver, gjerne i tverrfaglige team på større og mindre byggeprosjekter særlig innenfor bygg og eiendom, samferdsel og industri.

Avdeling GEO, med sine nesten 100 medarbeidere, dekker den geofaglige rådgivnings- og prosjekteringskompetansen i Osloregionen fra vårt hovedkontor på Skøyen. Avdeling GEO består av de syv fagseksjonene  Geoteknikk Bygg og Eiendom, Geoteknikk Samferdsel, Geoteknikk Industri, Olje og Gass, Bergteknikk, Måleteknikk, Grunnundersøkelser og Geolab.

Geoteknikkseksjonene i Oslo er med sine over 50 drivende dyktige medarbeidere et svært slagkraftig fagmiljø. Vi er med på de mest spennende og faglig utfordrende oppdragene i inn- og utland og deltar i forskning og fagutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Geo i Multiconsult er en merkevare og vi er stolte av vår posisjon som landets største totalleverandør innen geofag. Hos oss er geofagene samlet og jobber på tvers av de ulike forretningsområdene. Dette gir våre fagfolk unike muligheter til varierte og spennende oppgaver slik at de faglige spydspissene får vokse fram. Gjennom veldrevne kompetansenettverk sikrer vi enhetlig metodikk, samkjørte fagområder og at vi er i front på alt fra digitale arbeidsprosesser til anleggsgjennomføring.

En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din spisskompetanse i en virksomhet som utgjør landets største fagmiljø innen geoteknikk.

 Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på.

 Eksempler på prosjekter geoteknikkmiljøet i Oslo har vært med på de siste år er:

 • Nytt Munch Museum
 • Deichmann hovedbibliotek i Bjørvika
 • Barcode
 • Campus Ås
 • Kværnerbyen
 • Tønsbergsykehuset
 • Fornebubanen
 • Intercity Seut-Sarpsborg
 • Fjordkrysning Bjørnafjorden
 • Dudgeon offshore vindturbinfundamentering
 • Drammen havn

I de større tverrfaglige oppdragene vil du samarbeide med de andre fagmiljøene i Multiconsult. Hos oss legger vi vekt på variasjon i arbeidsoppgaver og bruk av geoteknisk kompetanse på tvers av forretningsområdene.Oppgavene vil typisk være prosjektering av byggegroper og fundamentering (spunt, peler mm.) og geoteknikk i samferdselsoppdrag (stabilitet, setninger, samferdselskonstruksjoner). Innen offshore geoteknikk vil du typisk finne fundamenteringsoppgaver for offshore vindturbiner, plattformer og subsea installasjoner for olje og gass. Planlegging og oppfølging av felt- og laboratorieundersøkelser inkl. datarapportering er også en sentral del av vår virksomhet. Det er forventet at du etter hvert kan ta ansvar innen styring og ledelse av oppdrag, både som oppdragsleder for våre enfaglige oppdrag og som disiplinleder i våre tverrfaglige oppdrag. Gjennom vår internasjonale virksomhet har vi de siste årene hatt medarbeidere utestasjonert i Canada, Malawi, Uganda, Albania og Djibouti, for å nevne noen.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad med spesialisering innen geoteknikk
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til bruk av geotekniske beregningsverktøy som GeoSuite og PLAXIS er en fordel
 • Kjennskap til gjeldende regelverk for geoteknisk prosjektering i Norge
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Du ønsker å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Selvstendig og samarbeidsorientert
 • Ansvarsbevisst og initiativrik
 • Kreativ og faglig engasjert
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Må trives med tekniske utfordringer
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Ønske om og evne til å lære av andre, dele erfaring, samt å lære bort

Vi tilbyr

 • Norges største og ledende fagmiljø innen geofag
 • Et tverrfaglig miljø som gir gode løsninger for våre kunder og for oss
 • En kultur som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen
 • En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid
 • Deltagelse i landsdekkende kompetansenettverk
 • En vekst både personlig og faglig, som gir medansvar og optimal utnyttelse av egne evner
 • Mulighet for internasjonal prosjektdeltagelse
 • Moderne kontorlokaler på Skøyen (evt. Fredrikstad, Drammen eller annet kontorsted)
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 5 ukers ferie, samt fri i romjulen og påske
 • Firmahytter og et stort bedriftsidrettslag med mange muligheter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
 • Fleksibel arbeidsplass på Østlandet

Kontaktpersoner

Astri Gulli Macdonald
Seksjonsleder
E-postadresse: agm@multiconsult.no
Telefonnummer: +47 917 59 341
Ole Aabel Tryggestad
Seksjonsleder
E-postadresse: olt@multiconsult.no
Telefonnummer: 906 29 586

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger