Nye Veier søker Disiplinleder Elektro/SRO til E6 Trøndelag

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NYE VEIER AS

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av femten veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier søker en Disiplinleder Elektro/SRO til E6 Trøndelag

Stillingen rapporterer personalmessig til Utbyggingssjef. Faglig rapportering er til fagstab for teknologi. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, samt eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder. Disiplinleder vil samarbeide nært med øvrige disiplinledere i utbyggingsområdet for å optimalisere det enkelte prosjekt og skape verdi for Nye Veier.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Delta i løsningsvalg og optimalisering av prosjektene
 • Oppfølging og kontroll av entreprenør og tekniske rådgivere
 • Bistå Utbyggingssjef i oppfølging av økonomi, kvalitet, framdrift og HMS innen eget fagområde
 • Bistå i arbeidet med å etablere standarder og sikkerhetskrav knyttet til bygging av tunneler
 • Kontrakts-/avtalemessige- og økonomiske kontroller
 • Kontroll med alle avvik og fravik
 • Utarbeide byggherrens kontrollplan innenfor eget fag og sørge for at kontroller blir gjennomført
 • Oppfølging med testing av veianlegg før åpning
 • Utstede uttalelse om elektro og SRO anlegget, til godkjenning i Vegdirektoratet
 • Delta og bidra aktivt i nasjonale fora for samordning og standardisering

Utdannelse / kompetanse:

Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå. Formell elektroutdannelse og helst Elektro installatør Gr L. og Ekom-utdannelse. Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Erfaring med prosjektering, bygging og drift av Elektro og SRO i veianlegg med tunneler vil være en stor fordel. Rollen krever at du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Du må ha evne til å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet. Det vil være avgjørende at du er selvmotiverende, evner å ta initiativ for kontinuerlig forbedring og med fokus på "best practice". Det verdsettes også om du er fleksibel, tilpasningsdyktig og har høy gjennomføringsevne. Vi ønsker videre at du er konsekvenstenkende, analytisk sterk og med et sterkt kostnadsfokus. Du må kjenne deg igjen i selskapets verdier og det faktum at Nye Veier fornyer, forbedrer og forsikrer, i tillegg til at du opptrer lojalt og med høy integritet.

Vi tilbyr:

Du vil ta del i et kompetansetungt miljø med ledere og fagpersonell rekruttert fra ulike bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra privat og offentlig virksomhet. Du vil også ta del i og utvikle Nye Veiers egen bedriftskultur, hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer. Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid og nytenkning, noe som medfører at du både blir sett, hørt og har en påvirkningsmulighet i det daglige. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid.

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 3. januar 2020

Arbeidssted: Prosjektkontor i Trondheim

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt NYE VEIER AS eller Experis AS ved:

 • Jørund Gullikstad, mobil +47 907 60 929 / e-post: jorund.gullikstad@nyeveier.no
 • Johan Arnt Vatnan, mobil +47 922 51 113 /e-post: johan.arnt.vatnan@nyeveier.no
 • Grethe Hustad, mobil: +47 93 46 84 44 / e-post: grethe.hustad@no.experis.com

Kontaktpersoner

Grethe Hustad
Telefonnummer: +47 93 46 84 44