Nye Veier AS søker Utbyggingssjef til Utbyggingssområde E39

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en offensiv og nytenkende leder med solid kompetanse, fortrinnsvis fra bygg- og anleggsbransjen eller andre relevante bransjer med store og komplekse prosjekter hvor god samhandling, planlegging og gjennomføring har første prioritet. Utbyggingssjefen vil ha ansvaret for utbygging av strekninger av E39 i Rogaland.

Utbyggingssjefen inngår i utbyggingsområdets ledergruppe og rapporterer til Prosjektdirektør E39 Kristiansand-Ålgård.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Styring og gjennomføring av prosjekter i alle prosjektfaser
 • Bidra til oppbygging og ledelse av lokal prosjektorganisasjon, støttet av faglige ressurser fra Nye Veiers organisasjon for øvrig
 • Prioritering, styring og gjennomføring av prosjektet, iht krav innen HMS, økonomi, framdrift, kvalitet og samfunnsansvar
 • Løpende dialog og oppfølging av totalentreprenør
 • Ansvar for helse, miljø og sikkerhet i prosjektet
 • Stillingen medfører personalansvar
 • Bidra til prosjektevaluering, kontinuerlig forbedring og erfaringsoverføring
 • Tett samarbeid med utbyggingsområdets ledelse, Nye Veiers fagstaber, samt utbyggingssjefer for andre utbyggingsstrekninger i Nye Veiers portefølje

Kompetansekrav:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Solid erfaring fra større virksomhet med komplekse prosjekter
 • Prosjekterfaring fra rådgivende ingeniørfirma, entreprenør og/eller offentlig virksomhet
 • God forståelse for byggherrerollen og prosjektprosessen
 • God kontraktsforståelse og gjerne erfaring med forskjellige kontraktstyper
 • Erfaring fra personalledelse
 • God teknologi- og prosessforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Du må være strategisk sterk og samtidig evne å utføre operativ oppgaveløsning sammen med dyktige kolleger og samarbeidspartnere.

Nye Veier AS er i utvikling og du må trives med å jobbe i henhold til våre verdier – fornyer, forbedrer, forsikrer. Du må evne å finne løsninger som både sikrer måloppnåelse i eget prosjekt og utvikling av selskapet på tvers av prosjekter og avdelinger.

Søknadsinformasjon:

Arbeidssted: Utbyggingsområdet E39, Prosjektkontor i Rogaland

For mer informasjon rundt prosjektet, se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-soervest/

 

 

Kontaktpersoner

Steinar Instefjord
Senior rådgiver
Telefonnummer: 948 57 202

Hvem er Nye veier?

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.