Nye Veier AS søker Utbyggingssjef til Utbyggingsområde E18 Sørøst

Utbyggingssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier AS søker Utbyggingssjef til Utbyggingsområde E18 Sørøst, Langangen - Rugtvedt.

Vi søker en offensiv og nytenkende leder med solid kompetanse, fortrinnsvis fra bygg- og anleggsbransjen eller andre relevante bransjer med store og komplekse prosjekter hvor god planlegging og gjennomføring har første prioritet. Utbyggingssjefen vil ha ansvaret for utbygging av E18 strekningen mellom Langangen - Rugtvedt.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Styring og gjennomføring av prosjekter i alle prosjektfaser Bidra til oppbygging og ledelse av lokal prosjektorganisasjon, støttet av faglige ressurser fra Nye Veiers organisasjon for øvrig
 • Prioritering, styring og gjennomføring av prosjektet, iht krav innen HMS, økonomi, framdrift, kvalitet og samfunnsansvar
 • Løpende dialog og oppfølging av totalentreprenør
 • Ansvar for helse, miljø og sikkerhet i prosjektet
 • Stillingen medfører personalansvar
 • Bidra til prosjektevaluering, kontinuerlig forbedring og erfaringsoverføring
 • Tett samarbeid med utbyggingsområdets ledelse, Nye Veiers fagstaber, samt utbyggingssjefer for andre utbyggingsstrekninger i Nye Veiers portefølje

Utbyggingssjefen inngår i utbyggingsområdets ledergruppe og rapporterer til Prosjektdirektør E18 Sørøst.

Kompetansekrav:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Solid erfaring fra større virksomhet med komplekse infrastrukturprosjekter
 • Prosjekterfaring fra rådgivende ingeniørfirma, entreprenør og/eller offentlig virksomhet
 • God forståelse for byggherrerollen og prosjektprosessen
 • God kontraktsforståelse og gjerne erfaring med forskjellige kontraktstyper
 • Erfaring fra personalledelse
 • God teknologi- og prosessforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
 • Industriell økonomi, ingeniør, bachelor el. master innen økonomi

Personlige egenskaper:

Du må være strategisk sterk og samtidig evne å utføre operativ oppgaveløsning sammen med dyktige kolleger og samarbeidspartnere.

Nye Veier AS er i utvikling og du må trives med å jobbe i henhold til våre verdier – fornyer, forbedrer, forsikrer. Du må evne å finne løsninger som både sikrer måloppnåelse i eget prosjekt og utvikling av selskapet på tvers av prosjekter og avdelinger.

Søknadsinformasjon:

 • Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no
 • Frist: Snarest og innen 14 desember 2018
 • Arbeidssted: Utbyggingsområdet E18, Prosjektkontor Telemark
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved; Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Kontaktpersoner

Steinar Instefjord
Senior rådgiver
Telefonnummer: 948 57 202

Hvem er Nye veier?

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor på Tangen i Kristiansand, samt kontorer knyttet til utbyggingsområdene. Porteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 148 mrd kroner. Nye Veier i Innlandet skal bygge ut E6 til en trafikksikker firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer – en samlet strekning på 83 km. Her blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t. Utbyggingen vil forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling. Nye Veier er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Alle ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse og egenskaper som sikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i prosjektutvikling og -gjennomføring. For mer informasjon se nyeveier.no