Nye Veier AS søker to disiplinledere anlegg til E6 Trøndelag

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NYE VEIER AS

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av femten veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier AS søker to disiplinledere anlegg til E6 Trøndelag

Stillingen rapporterer personalmessig til Utbyggingssjef i utbyggingsområdet. Operativt og faglig rapporterer stillingen til prosjektleder/disiplinledere i utbyggingsområdet.

Disiplinlederen vil i det daglige arbeide tett opp mot ledelsen for aktuelle prosjekt og utbyggingsstrekning og ellers ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert entreprenører og leverandører.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

Være prosjektets ressurs og øyne ute i anlegget/felt og verifisere og påse at:

 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas av totalentreprenør
 • Samfunnsansvar og ytre miljø ivaretas av totalentreprenør
 • SHA-kravene i byggherreforskriften og kontrakter blir ivaretatt av totalentreprenør under alle prosjektfaser
 • SHA dokumentasjon utarbeides, implementeres og vedlikeholdes av totalentreprenør
 • Gjeldende kvalitetskrav iht. kontrakt og gjeldende håndbøker følges opp, bygges og dokumenteres som avtalt i prosjektutviklingsfasen
 • Faglig diskusjonspartner ift totalentreprenør i prosjektets utviklingsfase og byggefase
 • Sammen med prosjektleder ivareta kommunikasjon mot tredjepart
 • Koordinere mot disiplinledere ved behov for faglig bistand og nødvendig spisskompetanse

Utdannelse:

Det er ønskelig med en relevant ingeniør/bachelorgrad innen bygg og anlegg. Manglende utdannelse kan kompenseres med riktig erfaring.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Krav om minimum 10 års praktisk erfaring fra anleggsbransjen, gjerne i større infrastrukturprosjekter med fagområdene vei, bru og tunnel
 • Erfaring med planlegging og ledelse av aktiviteter på anleggs-/byggeplass
 • God kompetanse om Arbeidsmiljøloven med forskrifter, bl.a. Byggherre- og Internkontrollforskriften, Brann-, eksplosjonsvern og Forurensningsloven
 • Praktisk erfaring med oppfølging av HMS og kvalitet
 • God norsk og engelsk formuleringsevne både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivert for å arbeide med oppfølging av prosjektgjennomføringen ute i anlegget/felt (byggherrens påseansvar)
 • Driv og evne til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring
 • Fleksibel, men samtidig besluttsom med gjennomføringsevne
 • Analytisk, strukturert, målrettet og selvstendig
 • Lojal og med høy integritet

Vi tilbyr:

Du vil ta del i et kompetansetungt miljø med ledere og fagpersonell rekruttert fra ulike bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra privat og offentlig virksomhet. Du vil også ta del i og utvikle Nye Veiers egen bedriftskultur, hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer. Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid og nytenkning, noe som medfører at du både blir sett, hørt og har en påvirkningsmulighet i det daglige. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid.

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 3. januar 2020

Arbeidssted: Prosjektkontor i Trondheim og i utbyggingsområdet E6 Kvithammer-Åsen eller E6 Ulsberg-Vindåsliene

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt NYE VEIER AS eller Experis AS ved:

 • Jørund Gullikstad, mobil +47 907 60 929 / e-post: jorund.gullikstad@nyeveier.no
 • Johan Arnt Vatnan, mobil +47 922 51 113 /e-post: johan.arnt.vatnan@nyeveier.no
 • Grethe Hustad, mobil: +47 93 46 84 44 / e-post: grethe.hustad@no.experis.com

Kontaktpersoner

Grethe Hustad
Telefonnummer: +47 93 46 84 44