Nye Veier AS søker strategisk rådgiver for klima og ytre miljø

Stillingsbeskrivelse

 

NYE VEIER AS

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier AS søker strategisk rådgiver for klima og ytre miljø.

Stillingen rapporterer til Direktør for planprosesser og samfunnskontakt. Faglig koordinering med Direktør for HMSK og samfunnsansvar. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, og eksternt. Du vil få en synlig rolle, som blir svært viktig for Nye Veier sitt miljø- og klimaarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Ansvar for å holde oversikt over selskapets klimaregnskap
 • Arbeid med nasjonal transportplan innen klima og miljø
 • Bistå med tilrettelegging av prosessene for selskapets måloppnåelse i tidligfase, med spesielt fokus på redusert klimagassutslipp
 • Bistå i virksomhetens arbeid med utarbeidelse av strategi for redusert påvirkning av ytremiljø
 • Identifisere, anbefale og følge opp forskingsprosjekter innen klima og ytremiljø
 • Holde virksomheten oppdatert på muligheter, krav og forventninger fra myndigheter og marked innen klima og ytremiljø
 • Bidra til å sikre at selskapet ivaretar sitt juridiske ansvar innen klima og ytremiljø, og holde selskapet oppdatert på gjeldene lovgivning og relevante offentlige krav og forventninger innen miljøfagområdet
 • Intern rapportering på Klima og ytremiljø i selskapet (KPI, trender, avvikshåndtering)
 • Samarbeide innen fagområdet mellom prosjektene og med fagavdelingene

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på masternivå.
 • Relevant erfaring med:
  • FOU virksomhet
  • Målstyring
  • God norsk og engelsk formuleringsevne både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, strategisk, strukturert og målrettet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gjennomføringsevne
 • Kreativitet og nytenking

Søknadsinformasjon:

Registrer eller last opp din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 23. august 2019

Arbeidssted: Hovedkontoret i Kristiansand, i Oslo eller ved Nye Veier sitt prosjektkontor i Trondheim

Kontaktpersoner

Anette Theien
Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 948 57 202