Nye Veier AS søker Rådgiver Prosjektstyring i Utbyggingsområde E6 Innlandet

Stillingsbeskrivelse

 

NYE VEIER AS

 

'

 

 

Stillingsbeskrivelse

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier AS søker Rådgiver Prosjektstyring i Utbyggingsområde E6 Innlandet.

Stillingen rapporterer til Leder for prosjektstøtte i utbyggingsområdet. Rollen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, og eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Bistå i prosjektkoordinering, prosjektstyring
 • Fremdriftsplanlegging og oppfølging av risiko knyttet til framdrift og kost
 • Følge opp fremdrift
 • Bistå i utarbeidelse og oppfølging av konkurransegrunnlag
 • Bistå i oppfølging av anskaffelser og leverandørkontakt
 • Utarbeiding av presentasjoner, saksunderlag m.m.
 • Sørge for effektiv dokumenthåndtering
 • Bistå i prosjektrapportering
 • Bistå i usikkerhetsstyringen
 • Være en aktiv støtte funksjon til prosjektledelsen
 • Være utbyggingsområdet ekspert på interne styringskrav og rutiner
 • Bistå aktivt i å utvikle selskapet gjennom samarbeid på tvers av enheter

Utdannelse:

Utdanning på minimum bachelornivå. Fordel med fordypning innen prosjektstyring.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Relevant prosjekterfaring, relevant prosjektstyringserfaring
 • Erfaring med kontrakter og kontraktstrukturer relatert til store utbyggingsprosjekter
 • Erfaring med fremdriftsplanlegging, oppfølging og rapportering
 • God norsk og engelsk formuleringsevne, både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med kjennskap til offentlige anskaffelsesprosesser
 • Ønskelig med gode IT kunnskaper, erfaring med prosjektstyringsverktøy og planleggingsverktøy

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt godt humør
 • Driv og evne til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring
 • Fleksibel og med høy gjennomføringsevne
 • Lojal og høy integritet
 • Selvstendig
 • Evner å håndtere mange parallelle oppgaver, og å omforme komplekse problemstillinger til tydelige gjennomførbare oppgaver

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Arbeidssted: Utbyggingsområdet E6 innlandet, Lillehammer/Hamar

Se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet/ for mer informasjon om prosjektet

Kontaktpersoner

Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94 85 72 02