Nye Veier AS søker Leder grunnerverv til Utbyggingsområde E6 Innlandet

Stillingsbeskrivelse

NYE VEIER AS
Stillingsbeskrivelse 

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Forventet prosjekttilfang i prosjektområde E6 Innlandet gjør at vi nå søker etter en: - Leder grunnerverv til Utbyggingsområde E6 Innlandet.

Stillingen rapporterer personalmessig til Prosjektdirektør i utbyggingsområdet. Faglig rapporterer stillingen til Fagansvarlig grunnerverv i avdelingen for planprosesser og samfunnskontakt.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Leder for gjennomføring av grunnerverv i prosjektområdet
 • Operativt grunnerverv ihht. oreigningslova, veglova, ekspropriasjonserstatningsloven, matrikkelloven og plan- og bygningsloven mv.
 • Bidra til minnelige forhandlinger, ekspropriasjon og grunneiendomsforvaltning
 • Bistå aktivt i prosjektstøtte og prosjektoppfølging ifm. reguleringsplanarbeidet og i gjennomføringsfasen av prosjektene
 • Arbeide ihht Nye Veiers prosedyrer, strategi og mål, med særlig vekt på økonomi og fremdrift
 • Samarbeid med fagdisiplin grunnerverv i Nye Veier
 • Tverrfaglig samarbeid

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Erfaring med grunnerverv og skjønnsprosesser ved gjennomføring av komplekse infrastrukturprosjekter i offentlig regi
 • Erfaring med deltakelse i arealplanlegging/reguleringsplan arbeid og/eller erfaring fra gjennomføringsfasen i større infrastrukturprosjekter
 • Forståelse for byggherrerollen og prosjektprosessen

Utdannelse:

Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå innen fagområdene jordskiftefag, eiendomsfag, landbruksfag eller juridiske fagområder.

Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert med gode samarbeidsegenskaper
 • Analytisk sterk – konsekvenstenkende
 • Innovativ i utvikling og utnyttelse av beste praksis
 • God til å kommunisere både internt og eksternt
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God skriftlig og muntlig med gode forhandlingsevner
 • Åpen, lyttende, ærlig og høy integritet

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 • Frist: Snarest og innen søndag 3 mars 2019
 • Arbeidssted: Utbyggingsområdet E6 innlandet, Lillehammer/Hamar
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet/ for mer informasjon om prosjektet

Kontaktpersoner

Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94 85 72 02