NYE VEIER AS søker Fagansvarlig kostnadsestimering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NYE VEIER AS

Nye Veier AS er under oppbygging og har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder. Oppstartsporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca. 148 mrd. kroner. Nå arbeides det med etableringen av en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Alle ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse og egenskaper som sikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i prosjektutvikling og -gjennomføring.

Vi ønsker at ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

NYE VEIER AS søker Fagansvarlig kostnadsestimering

Stillingen rapporterer til Leder for controlling. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Planlegging, utarbeidelse, oppfølging og oppdatering av kostnadsoverslag for alle veistrekningene i porteføljen
 • Sikre kontinuerlig oppdatering og tilgjengelighet av kostnadsoverslag for alle veistrekningene i porteføljen
 • Medansvarlig for å gjennomføre anbudskonkurranser på utarbeidelse av kostnadsoverslag, samt sørge for bestilling/avrop på inngåtte avtaler etter behov
 • Ansvarlig for leverandøroppfølging og samarbeid hva angår kvalitet, kost og tid i utarbeidelsen av kostnadsanslag
 • Etablere, implementere og kontinuerlig utvikle en kostnadsbank for selskapet
 • Kommunikasjon og oppfølging mot økonomifunksjoner og utbyggingsområder i selskapet
 • Løpende rapportering og endringer av kostnadsoverslag for alle veistrekningene i porteføljen
 • Ansvarlig for å analysere avvik mellom kostnadsoverslag og faktiske kostnader
 • Deltagelse i de prosjektstyrings- og økonomifaglige nettverk internt i selskapet og sørge for kontinuerlig utvikling av fagområdet
 • Bistå med standardisering av prosjektstyrings og implementeringsprosesser av blant annet prosedyrer, maler og porteføljeoppfølging
 • Være en pådriver i å etterleve selskapets prosjekteierstyrings- og gjennomføringsmodell

 

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i selskapet
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • Åpen, ærlig og høy integritet

 

Utdannelse:

Industriell økonomi, ingeniør, bachelor el. master innen økonomi.

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Minimum 5 års erfaring med kostnadsestimering av kompliserte prosjekter og/eller produkter, gjerne inn mot vei og anleggssektoren eller olje og gass
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper, internt og mot andre interessegrupper

 

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i selskapet
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • Åpen, ærlig og høy integritet

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest - innen 22.6.2017

Arbeidssted: Hovedkontor, Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

 • Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com
 • DNV sertifisert rekrutterer Birthe Øren, mobil 906 85 294 / e-post: birthe.oren@no.experis.com

Kontaktpersoner

Birthe Øren
Telefonnummer: +47 90 68 52 94
Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94 85 72 02

Hvem er Experis?

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med over 500 konsulenter. Vi tilbyr rekruttering av ledere og nøkkelpersoner og høyt kvalifiserte konsulenter med kompetanse innen IT, ingeniørfag og økonomi. Blant våre kunder finner du over 90 prosent av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper. Besøk oss på www.experis.no.

Les mer om Experis og se flere ledige stillinger