Nye Veier AS søker Fagansvarlig dokumentasjon og dokumentsystem

Stillingsbeskrivelse

NYE VEIER AS

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Fagansvarlig dokumentasjon og dokumentsystem

Stillingen rapporterer til Administrativ leder og du vil i det daglige arbeide tett opp mot ledelsen i Nye Veier. I tillegg vil du bli engasjert i oppgaver som berører hele selskapet og ha relasjoner mot både interne og eksterne aktører.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Faglig ansvar for dokumentasjon og dokumenthåndteringssystem i Nye Veier
  • Ansvarlig for opplæring av organisasjonen
  • Ansvarlig for utvikling av system og organisasjon
  • Bidra til å utvikle gode prosesser for dokumenthåndtering
  • Håndtere enkelte eksterne relasjoner på vegne av ledelsen
  • Forfallende administrative og prosjektrelaterte oppgaver

Kompetanse og erfaring:

Du har relevant utdanning på minimum bachelornivå og praktisk, bred erfaring innen dokumenthåndtering. Lengre relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til høyere utdanning. Rollen krever god forståelse av Life Cycle Information (LCI) og dokumentert erfaring fra prosessledelse. Har du i tillegg prosjekterfaring, eksempelvis innen bygg og anlegg, vil det være en fordel. Videre vil det være avgjørende at du har god norsk- og engelsk formuleringsevne, muntlig og skriftlig, i tillegg til gode og allsidige IT kunnskaper.

Personlige egenskaper:

Du må ha en operativ og serviceinnstilt profil med utpreget samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det vil være avgjørende at du er selvmotiverende og evner å ta initiativ for kontinuerlig forbedring. Det verdsettes også om du er fleksibel, tilpasningsdyktig og har høy gjennomføringsevne. Du må også kjenne deg igjen i selskapets verdier og det faktum at Nye Veier fornyer, forbedrer og forsikrer, i tillegg til at du opptrer lojalt og med høy integritet.

Vi tilbyr:

Du vil ta del i et kompetansetungt miljø med ledere og fagpersonell rekruttert fra ulike bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra privat og offentlig virksomhet. Du vil også ta del i og utvikle Nye Veiers egen bedriftskultur, hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer. Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid og nytenkning, noe som medfører at du både blir sett, hørt og har en påvirkningsmulighet i det daglige. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid. Ta kontakt med Experis for ytterligere informasjon rundt dette.

Søknadsinformasjon:

Experis AS samarbeider med Nye Veier i rekrutteringsprosessen og håndterer alle henvendelser på vegne av dem. Registrer din CV og søk på stillingen med søknadstekst på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 15 desember 2019

Arbeidssted: Hovedkontor, Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Steinar Instefjord, mobil: + 47 94 85 72 02 / e-post: Steinar.Instefjord@no.experis.com

Birthe Øren, mobil: + +47 90 68 52 94 / e-post: Birthe.Øren@no.experis.com

Kontaktpersoner

Birthe Øren
Telefonnummer: +47 90 68 52 94
Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94 85 72 02