Nye Veier AS søker en Integrasjons- og systemarkitekt til hovedkontoret i Kristiansand

Stillingsbeskrivelse

 

NYE VEIER AS

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier AS søker Integrasjons- og systemarkitekt.

Drift og trafikantnytte i Nye Veier søker en erfaren integrasjons- og systemarkitekt som vil være ansvarlig for å etablere enhetens IT-løsninger, herunder driftssentral og AIM. Videre vil du få ansvaret for å etablere rett og sikker integrasjon med eksterne aktører og system, som Veitrafikksentralen (VTS) og relevante databaser og register.

Nye Veier ønsker å ta i bruk intelligente trafikksystem og legge tilrette for kommunikasjon mellom vei og bil. Målet er å øke nytten for trafikanten. Dette vil være en del av oppgaven som ligger i stillingen.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Design og realisering av nye systemer
 • Integrasjon mellom systemer
 • Lede og delta i systemutvikling
 • Bidra til å videreutvikle en moderne arkitektur i samsvar med IKT-strategien
 • Systemansvar og forvaltning av eksisterende løsninger i kontakt med leverandører
 • Standardiseringsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse og minimum 5 års arbeidserfaring som systemutvikler og systemarkitekt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper

Relevant erfaring med:

 • Design av større driftskritiske systemer
 • Systemutvikling
 • Iterativ utviklingsmetodikk, for eksempel SCRUM
 • Java og / eller .Net
 • Integrasjon via API, SOA, etc

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, løsningsorientert og med evne til å se helheten
 • Strukturert og målrettet
 • Samarbeidsorientert og god til å kommunisere
 • Positiv og fleksibel

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Arbeidssted: Primært hovedkontoret i Kristiansand

Kontaktpersoner

Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94 85 72 02