Nye Veier AS søker Disiplinleder kalkulasjon til E6 Trøndelag

Stillingsbeskrivelse

 

NYE VEIER AS

 

 

 

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier AS søker Disiplinleder kalkulasjon til E6 Trøndelag

Stillingen rapporterer personalmessig til Utbyggingssjef i utbyggingsområdet og legges under ressurs- og fagstab sammen med øvrige disiplinledere i utbyggingsområdet.

Den vil i det daglige arbeide tett opp mot ledelsen for aktuelle prosjekt og utbyggingsstrekning og ellers ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert entreprenører og leverandører.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • Gjennomføre kalkulasjon og kostnadsestimering av prosjektene i prosjektutviklings- og gjennomføringsfasen
 • Arbeide sammen med entreprenør og ivareta byggherrens rolle i kalkulasjon og estimering av målpris og prognoser i optimalisering, utvikling og gjennomføring av prosjekter i samhandlingsmodeller
 • Delta i estimeringsaktiviteter og usikkerhetsanalyser
 • Delta i sikring av korrekt prosjektrapportering og god intern kontroll av kostnader og finansiell rapportering
 • Bidra til fokus på kostnadseffektive prosesser og optimalisering av kost/nytte
 • Være en pådriver for god kostnadsstyring og likviditetsstyring i prosjektene
 • Bidra til god mål- og resultatstyring i prosjektene
 • Delta i å sikre god risikostyring og intern kontroll i prosjektene
 • Deltagelse i økonomifaglige nettverk internt i selskapet

Utdannelse:

Master i økonomi eller sivilingeniør, eller annen relevant utdanning og erfaring. Tilleggsutdannelse innen kalkulasjon er fordelaktig.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Erfaring fra kalkulasjon, estimering og økonomistyring i større prosjekter, gjerne byggeprosjekter inn mot vei og anleggssektoren
 • Erfaring fra entreprenør
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper, internt og mot andre interessegrupper
 • God engelsk muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet mht kostnadskalkulasjon, estimering, kostnadsoppfølging og prognostisering
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Utviklingsorientert, nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • Åpen, ærlig og høy integritet - tillitsskapende

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 24. april 2019

Arbeidssted: Prosjektkontor og i utbyggingsområdet

Kontraktsform: Fast ansettelse

Kontaktpersoner

Ane Kristine Forseth
Telefonnummer: +47 97 65 71 80
Grethe Hustad
Telefonnummer: +47 93 46 84 44