Nye Veier AS søker Disiplinleder geoteknikk, E6 Trøndelag

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NYE VEIER AS

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av femten veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier AS søker Disiplinleder geoteknikk, E6 Trøndelag.

Stillingen rapporterer personalmessig til Utbyggingssjef. Faglig rapportering er til fagstab for teknologi. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, samt eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder. Disiplinleder vil samarbeide nært med øvrige disiplinledere i utbyggingsområdet for å optimalisere det enkelte prosjekt og skape verdi for Nye Veier.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Delta i løsningsvalg og optimalisering av prosjektene
 • Oppfølging og kontroll av entreprenør og tekniske rådgivere
 • Geoteknisk prosjektering, stabilitetsvurderinger av skjæringer og fyllinger.
 • Vurdering av områdestabilitet, skredfarevurdering, fundamentering av konstruksjoner, geoteknisk anleggskontroll og oppfølging i bygge- og driftsfasen
 • Gi bistand til plan- og byggeledelse
 • Ha god oversikt over gjeldende regelverk samt kunne benytte dette praktisk
 • Praktisk erfaring på byggeplass er ønskelig
 • Vil inngå i byggherreteam

Utdannelse / kompetanse:

Høyere utdannelse på hovedfag-/mastergradsnivå fra universitet innen geoteknikk. Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Rollen krever at du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Du må ha evne til å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet. Det vil være avgjørende at du er selvmotiverende, evner å ta initiativ for kontinuerlig forbedring og med fokus på "best practice". Det verdsettes også om du er fleksibel, tilpasningsdyktig og har høy gjennomføringsevne. Vi ønsker videre at du er konsekvenstenkende, analytisk sterk og med et sterkt kostnadsfokus. Du må kjenne deg igjen i selskapets verdier og det faktum at Nye Veier fornyer, forbedrer og forsikrer, i tillegg til at du opptrer lojalt og med høy integritet.

Vi tilbyr:

Du vil ta del i et kompetansetungt miljø med ledere og fagpersonell rekruttert fra ulike bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra privat og offentlig virksomhet. Du vil også ta del i og utvikle Nye Veiers egen bedriftskultur, hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer. Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid og nytenkning, noe som medfører at du både blir sett, hørt og har en påvirkningsmulighet i det daglige. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid.

Søknadsinformasjon:

Experis AS samarbeider med Nye Veier i rekrutteringsprosessen og håndterer alle henvendelser på vegne av dem. Registrer din CV og søk på stillingen med søknadstekst på www.experis.no.

 • Frist: Snarest og innen 3. januar 2020
 • Arbeidssted: Prosjektkontor og i utbyggingsområde
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt NYE VEIER AS eller Experis AS ved:

 • Jørund Gullikstad, mobil +47 907 60 929 / e-post: jorund.gullikstad@nyeveier.no
 • Grethe Hustad, mobil: +47 93 46 84 44 / e-post: grethe.hustad@no.experis.com

Kontaktpersoner

Grethe Hustad
Telefonnummer: +47 93 46 84 44
Jørund Gullikstad
Telefonnummer: +47 907 60 929