Nye Veier AS Seniorrådgiver Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) ved hovedkontoret

Stillingsbeskrivelse

NYE VEIER AS

 

 

 

 

 

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder. Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier søker Seniorrådgiver Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) ved hovedkontoret.

Stillingen rapporterer til direktør for HMSK og samfunnsansvar. Stillingen vil medføre at man blir engasjert i oppgaver som berører hele selskapet og de fleste, eller alle av selskapets lokasjoner.

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 13. oktober 2019

Arbeidssted: Hovedkontor, Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Anette Theien, mobil +47 41 68 17 72 / e-post: Anette.Theien@no.experis.com

Steinar Instefjord, mobil: + 47 94 85 72 02 / e-post: Steinar.Instefjord@no.experis.com

Kontaktpersoner

Anette Theien
Telefonnummer: +47 41 68 17 72
Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94 85 72 02