NVE søker seksjonssjef til seksjon for hydrometri - Datakvalitet 

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bidra til at vi får gode flomvarsler og oppdage effekten av klimaendringer på vannet i Norge!

Ditt hovedansvar vil være å lede og videreutvikle den ene hydrometriseksjonen vår - en seksjon som har ansvar for å drifte det nasjonale stasjonsnettet med høy datakvalitet for vannføring, vannstand, grunnvann, markvann og snø. Du får ansvar for seksjonens forvaltnings- og oppdragsbudsjett. Seksjonen din er viktige for at Norge skal ha kunnskap om variasjonene i landets hydrologi, både i naturlige og urbane nedbørfelt. Denne kunnskapen er vesentlig for alle hydrologiske analyser og produkter, fra flomvarsling og dimensjonering til kunnskap om effekten av klimaendringer på hydrologi. Du skal lede en operativ seksjon med mye feltarbeid. Dette inkluderer arbeid under flomsituasjoner og andre ekstremhendelser som krever at du følger opp medarbeiderne tett og kan håndtere kritiske situasjoner og gjøre risikovurderinger. Det innebærer også at du må legge til rette for effektivt og sikkert feltarbeid vha. egne feltbiler, omfattende instrument- og utstyrspark og hensiktsmessig sikkerhetsutstyr. Vi legger stor vekt på gode HMS-prosedyrer.

Sammen med Seksjon for Hydrometri – Teknikk og Feltdrift, utgjør seksjonen et nasjonalt kompetansesenter for hydrometri (stasjonsetablering, stasjonsdrift, etablering av vannføringskurver og datakontroll). Du må derfor samarbeide tett med lederen av Seksjon for Hydrometri – Teknikk og Feltdrift, for å sikre samhold, enhetlige rutiner og praksis i hele landet.

Som leder for seksjon for Hydrometri – Datakvalitet vil du være med å påvirke utviklingen av hydrometrifagfeltet i Norge. Jobben din er viktig og hydrometri er grunnmuren i hele NVEs arbeid - fra hydrologiske analyser og FoU til vassdrags- og energiforvaltning. Du kan også få mulighet til å bidra med vår kompetanse i internasjonalt utviklingsarbeid. Det er i dag 13 medarbeidere ved seksjonen. 

Hydrologisk avdeling ved NVE er det ledende hydrologiske fagmiljøet i Norge. Vi har ca 115 ansatte, flest ved hovedkontoret i Oslo, men også på regionkontorene i Narvik, Trondheim, Førde og på Hamar. Vi er ansvarlig for å samle inn, lagre og analysere hydrologiske data. Avdelingen utfører også FoU og oppdrag, deltar i internasjonale utviklingsprosjekter, er partner i Norsk klimaservicesenter, og er ansvarlig for den nasjonale flom- jordskred og snøskredvarslingstjenesten (Varsom.no).

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse, oppdragsledelse og administrasjon
 • Inngå i avdelingens ledergruppe – fra strategi til løpende drift
 • Fagledelse
 • Oppfølging av medarbeidere under feltarbeid og i flomsituasjoner, inkludert ansvar for HMS
 • Det kreves tett samarbeid særlig med Seksjon Hydrometri – Teknikk og Feltdrift, men også med avdelingens ledergruppe, andre seksjoner og avdelinger i NVE og eksterne.
 • Jobben vil innebære en del reisevirksomhet (ca. 20 reisedøgn per år) 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere naturfaglig utdannelse på Masternivå. Relevant arbeidserfaring kan delvis kompensere for kravet om høyere utdannelse
 • Kompetanse innen hydrologi, hydrometri eller relevant praktisk/teknisk kompetanse
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Kunne delta på feltarbeid med vannføringsmålinger
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring fra personalledelse, eventuelt prosjektledelseØnskelig/fordelaktig:
 • God kjennskap til norsk vassdragsforvaltning

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God teambygger
 • Evne å motivere, inspirere og engasjere og få medarbeidere med ulik kompetanse og personlighet til å samarbeide godt
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Tilgjengelig
 • Beslutningsdyktig, tydelig og ryddig
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt 

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon
 • Det ledende hydrologiske fagmiljøet i Norge
 • Rom for personlig utvikling – både faglig og innen ledelse
 • Muligheter til å påvirke utviklingen innenfor hydrometri, både innen måleteknologi og datakvalitet
 • En stor kontaktflate, både internt og eksternt, med mulighet for å representere NVE i nasjonale og internasjonale faglige komitéer og utvalg
 • Flotte, lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser

Årslønn innenfor spennet kr 700 000 – 950 000 i stillingskode seksjonssjef (1211) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner.

Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Legg ved vitnemål og attester elektronisk. 

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).               

Kontaktpersoner

Hege Hisdal
Direktør
Telefonnummer: 934 21 527
Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Morten Nordahl Due
Seksjonssjef - Seksjon for hydrometri - teknikk og feltdrift
Telefonnummer: 480 75 772

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger