NVE søker analytiker / senioringeniør til å jobbe med kraftnettet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Samfunnet står overfor store endringer i energisystemet som følge av klimaendringer, klimapolitikk og ny teknologi. Med økt elektrifisering vil vi få nye typer kraftforbrukere, mer variabel kraftproduksjon, nye teknologiske løsninger og nye markeder. Kraftnettet er bærebjelken i denne omstillingen. Det må utnyttes bedre, bygges ut raskere og mer koordinert. Derfor trenger vi i NVE en dyktig analytiker/elkraftingeniør.   NVE skal sørge for en samfunnsøkonomisk utbygging av kraftnettet gjennom konsesjonsbehandling. Vi skal blant annet tilrettelegge for standardiserte og koordinerte planprosesser. For å danne grunnlaget for gode vurderinger må det gjennomføres økonomiske og tekniske analyser, både på område- og systemnivå. Vi søker en ny kollega som kan være med å gjøre disse vurderingene.     Stillingen vil inngå i seksjon for energisystem som har ansvar for nettutvikling, modellering av kraftsystemet og digitalisering av avdelingens prosesser. God forståelse av kraftsystemet og evne til å se de store sammenhengene er avgjørende for å lykkes i stillingen.   NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringer, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred, og internasjonalisering av bransje og regelverk er noen eksempler på dette. Hos oss vil du jobbe i en sterk kunnskapsorganisasjon som har arbeidsoppgaver innenfor mange viktige samfunnsoppgaver.  

Arbeidsoppgaver

Du vil være en del av et team der arbeidsoppgavene vil være å:

 • ha kunnskap om kraftsystemet i dag og gjøre vurderinger av de store endringene kraftsystemet står overfor i fremtiden
 • bruke erfaring fra nettdrift eller nettplanlegging til å vurdere konsekvenser ved endringer i energi- og kraftsystemet, og behov for nettutvikling i Norge
 • videreutvikle og følge opp regelverk knyttet til nettselskapenes nettutredninger
 • gjennomføre tekniske og økonomiske analyser av kraftsystemet, eksempelvis lastflytberegninger og samfunnsøkonomiske beregninger
 • vurderinger av samfunnsøkonomiske virkninger i forbindelse med nye anlegg, og revisjon av vilkår til eksisterende vannkraftkonsesjoner
 • delta i, eller lede, store prosjekter på tvers i avdelingen og NVE
 • utarbeide rapporter og analyser som danner kunnskapsgrunnlag for norsk politikk og endring av regelverk på energifeltet
 • delta i, eller lede digitaliseringsarbeid for å effektivisere arbeidsprosesser i avdelingen
 • holde foredrag og presentasjoner. Svare på spørsmål fra presse og allmenheten

 

Ønskede kvalifikasjoner

Krav:

 • relevant utdannelse på masternivå eller tilsvarende arbeidserfaring innen energi, elkraft eller samfunnsøkonomi
 • erfaring fra nettdrift eller nettplanlegging
 • minimum 5 års arbeidserfaring
 • kunne gjennomføre tekniske og økonomiske analyser
 • erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Det er en fordel dersom du også har:

 • erfaring fra programmering, databehandling, bruk av kraftsystemanalyseverktøy, algoritmer eller databaser
 • kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål
 • forståelse for samfunnsøkonomisk analyse

Personlige egenskaper

 • du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt
 • du har gode samarbeidsevner
 • du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser
 • du er god på å kommunisere og formidle, skriftlig og muntlig
 • du er samfunnsengasjert og har god rolleforståelse

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene rådgiver/seniorrådgiver/over-/ senioringeniør (1434/1364/1087/1181). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.      

Kontaktpersoner

Ane Torvanger Brunvoll
seksjonssjef
Telefonnummer: 977 79 089
Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: 920 65 215
Maren Refsnes Brubæk
avdelingsingeniør
Telefonnummer: 405 46 534

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger