NVE ønsker deg som er analytisk og interessert i energibruk og EU

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Samfunnet står overfor store endringer i energisystemet som følge av klimaendringer, omstilling gjennom ny energi- og klimapolitikk og teknologiske nyvinninger. NVE har en rekke oppgaver innenfor energiforvaltningen og vi ser nå etter deg som er analytisk anlagt og interessert i energibruk og utviklingen av EUs energi- og klimapolitikk. God forståelse av kraftsystemet og nysgjerrighet og interesse for å se sammenhengene mellom energibruk og forvaltningsprosesser vil være en stor fordel for å lykkes i stillingen.   Stillingen vil inngå i seksjon for energibruk og europeiske rammebetingelser som har ansvar for å bidra til effektiv energibruk i Norge med kunnskap om hvordan nye energiteknologier og mønstre for energibruk påvirker energi- og kraftsystemet. Seksjonen har også ansvar for å følge utviklingen av ulike EU-direktiver og planer knyttet til energiområdet. Det innebærer å analysere hvordan disse virker inn på det norske energi- og kraftsystemet og føre tilsyn med energibruksdirektiver som NVE forvalter. Seksjonen skal også sørge for god kunnskap om samspillet mellom ulike energiformer og tiltak som fremmer et effektivt energisystem og vil fremover også ha en rolle som koordinator for energieffektivisering.   NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringer, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred, og internasjonalisering av bransje og regelverk er noen eksempler på dette. Hos oss vil du jobbe i en sterk kunnskapsorganisasjon som har arbeidsoppgaver innenfor mange viktige samfunnsområder.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer å ha ansvar for analyser, framskrivninger og rådgivning innenfor energibruk og utviklingstrekkene i det europeiske energisystemet, politikk- og regelverksutviklingen.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være å:

 • følge utviklingen av ulike EU-direktiver, planer og initiativer knyttet til energi, klima og kraftkrevende industrier
 • analysere hvordan utviklingen innenfor EUs energi- og klimapolitikk virker inn på det norske energi- og kraftsystemet
 • ha kunnskap om energisystemet i dag og forventninger om energibruk i fremtiden, med særlig ansvar for industri, husholdninger og utviklingen i Norden og EU
 • bistå andre seksjoner og avdelinger med oppdatert og relevant kunnskap om utviklingen i EU og energibruksdata i Norge fra industri og husholdninger
 • holde foredrag og presentasjoner. Svare på spørsmål fra presse og allmenhet   

Ønskede kvalifikasjoner

Krav:

 • relevant utdannelse på masternivå
 • minimum 1 års arbeidserfaring
 • kunne gjennomføre tekniske og økonomiske analyser
 • gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Det er en fordel dersom du også har:

 • erfaring fra internasjonalt arbeid og/eller energibransjen
 • erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål
 • forståelse av samfunnsøkonomisk analyse  

Personlige egenskaper

 • du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt
 • du har gode samarbeidsevner
 • du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser
 • du er god på å kommunisere og formidle, skriftlig og muntlig
 • du er samfunnsengasjert og har god rolleforståelse

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene førstekonsulent/rådgiver/avdelings-/overingeniør (1408/1434/1085/1087). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.      

Kontaktpersoner

Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: 920 65 215
Maren Aschehoug Esmark
seksjonssjef
Telefonnummer: 971 83 379

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger