NVE anlegg søker Kvalitet/HMS/Miljø fagleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en Kvalitet/HMS/Miljø fagleder som skal bidra til sikker, effektiv og kvalitetsmessig god utførelse av anleggene. Ditt ansvarsområde vil være å bygge anleggsseksjonens eget kvalitet/hms-miljøsystem og vedlikeholde disse. Kvalitet/HMS/Miljø faglederen vil være en del av ledergruppen i anleggsseksjonen i NVE, som skal samarbeide og utvikle seksjonen for oppgaver i fremtiden. I denne stillingen vil du få en variert arbeidshverdag der du jobber både strategisk og operativt med HMS og kvalitetsstyring. Stillingen rapporterer til seksjonssjef i SVAN (NVE Anlegg)   SVAN utfører i hovedsak oppdrag rettet mot sikring mot erosjon og flom, miljøtiltak i vassdrag, terskler og tørrmurer. SVAN har gjennom mange år bygd opp betydelig kompetanse når det gjelder bygging i og ved vann. Anleggsenhetene er en sentral del av NVEs beredskapsorganisasjon og skal bistå og kunne gi råd i beredskapssituasjoner. Maskinparken er moderne og tilpasset denne typen oppdrag. Erfaring fra ulike beredskapshendelser og daglig drift på anlegg bidrar til å opprettholde og videreutvikle den vassdragstekniske spisskompetansen i NVE. SVAN er egen seksjon i Skred- og vassdragsavdelingen i NVE og er i dag lokalisert på Hamar, Førde, Trondheim og Narvik   Stillingen medfører noe reiseaktivitet, antall reisedøgn i året er ca. 30. Arbeidssted vil fortrinnsvis være ved NVEs regionskontor i Trondheim, men arbeidssted ved et av våre andre regionskontorer kan også diskuteres.  

Arbeidsoppgaver

 • Bygge eget kvalitet/HMS/Miljø system for SVAN og vedlikeholde disse, samt egne beredskap/krise planer.
 • Følge NVE sitt Kvalitet og styringssystem. Samt lov om Arbeidsmiljø, Andre lover og forskrifter ifb. Kvalitet, HMS, forurensning og miljø.
 • Videreutvikle internt styringssystem, SVAN bruker i dag «Holteportalen». Dette videreutvikles for å passe NVE sine systemer.
 • Utarbeide maler, rutiner og beskrivelser iht. kvalitet/HMS- miljø.
 • Innarbeide systemer og kurse ansatte i SVAN innom kvalitet/HMS/Miljø.Det må påberegnes at det kan bli noen endringer av arbeidsoppgavene i forbindelse med utvikling av anleggsseksjonen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på Bachelornivå eller relevant Fagskoleutdanning.
 • Lang erfaring innen Kvalitet/HMS/Miljø arbeider kan kompensere for kravet om høyere utdanning.
 • Erfaring fra entreprenør/anleggsvirksomhet. Kjennskap til kvalitets- og styringssystem i entreprenørbransjen.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingen.
 • Førerkort klasse B

I tillegg vil det være fordelaktig med:

 • Erfaring med kompetanseoppbygging og formidling.
 • Erfaring fra entreprenør/anleggsvirksomhet.
 • Kjennskap til kvalitets- og styringssystem i entreprenørbransjen.

Personlige egenskaper

 • Målrettet og initiativrik
 • Endringsvilje og gjennomføringsevne
 • Strukturert og systematisk
 • God rolleforståelse
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • God lagspiller med gode samarbeidsevner
 • Det vil bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) som blant annet gir gode lånevilkår
 • Årslønn innenfor spennet kr 650 000 – 800 000 i stillingskode overingeniør/senioringeniør (1087/1181). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).                     

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Magne Fjeldheim
Seksjonssjef SVAN
Telefonnummer: +47 947 85 558
Øystein Menes
Fung. leder for SVAN
Telefonnummer: +47 952 64 600

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger