NTNU Campusservice, Seksjon for teknisk drift søker VVS - overingeniør

VVS - overingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Lyst på nye utfordringer?

En av våre dyktige VVS -ingeniører går over i en annen stilling. Er du som oss, engasjert i faget ditt, kan vi love deg at du får arbeide innenfor VVS- faget og samtidig bli en del av et unikt og bredt fagmiljø som har fokus på grønn bærekraftig innovasjon i praksis.

Vi skal sammen med deg utvikle fremtidens tekniske løsninger og driftsmetoder for NTNU sine bygg og anlegg. Dette er vårt bidrag til NTNUs fremragende forskning og undervisning.

Stillingen er plassert i fagområde VVS ved Seksjon for teknisk drift. Seksjonen har ansvar for oppgaver innenfor drift, vedlikehold og utvikling av NTNUs disponible bygningsmasse på ca. 730.000 m2. Seksjonen består av ca. 120 medarbeidere innenfor flere fagområder. Fagområdet VVS består av 30 svært dedikerte og dyktige fagfolk og ingeniører og har drift, vedlikeholds- og utviklingsansvar for alle NTNUs VVS-tekniske installasjoner.

Stillingen er en del av VVS-gruppens faglige ledelse og rapporterer til fagleder VVS. Arbeidssted er i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering, prosjektbeskrivelser, prosjektoppfølging i alle faser
 • Prosjekt og prosjekteringsledelse av interne og eksterne ressurser
 • Utarbeidelse og kontroll av FDV-dokumentasjon, analyse og rapporteringsarbeid
 • Videreutvikling av drift og vedlikeholdsplaner
 • Utarbeidelse og oppfølging av rammeavtaler og serviceavtaler
 • Ansvar for utarbeidelse og revisjon av egne standarder for fagområdet i samarbeid med våre dyktige håndverkere
 • Bidra innen utvikling av VVS-tekniske løsninger, enøkarbeid, digitale systemer og arbeidsmetoder.
 • Andre oppgaver relatert til NTNUs samlede virksomhet må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende bachelornivå innen VVS faget.
 • Lang realkompetanse kombinert med fagutdanning innen VVS og etter- og videreutdanning kan i særlige tilfeller kompensere for formell utdannelse
 • Minimum 5 års erfaring i ingeniørfaget rettet mot VVS
 • Erfaring med prosjektering og prosjektledelse
 • God kunnskap om VVS-fagets gjeldende standarder, lover og regler
 • Faglig erfaring/jobbet med avanserte VVS tekniske installasjoner
 • Erfaring med AutoCAD og elektroniske prosjekteringsverktøy
 • Kunnskap om funksjoner og prosesser i kjølemaskiner, varmepumper, varme- og ventilasjonsanlegg.
 • Gode norsk og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Generelt gode data/IT kunnskaper, gjerne med erfaring innen BMS systemer
 • Førerkort kl B.

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring med elektroniske FDV-systemer
 • Erfaring med drift av tekniske anlegg
 • Erfaring med sprinkler og brannteknisk arbeid
 • Kompetanse på VVS-installasjoner for laboratorier og industri

Personlige egenskaper 

 • Serviceinnstilt, strukturert, du tar ansvar og får ting til å skje
 • Har systemforståelse og viser entusiasme i møte med utfordringer
 • Har høy faglig motivasjon, evner å dele av din kunnskap og lære av andres
 • Kommuniserer godt og er glad i å jobbe med alle typer mennesker

Vår ambisjon er å være best på faget vårt, derfor søker vi en person som ønsker å utvikle seg i samarbeid med andre og setter gruppas målsetting foran egne.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Referanser fra tidligere arbeidsforhold vil bli vektlagt.

Vi tilbyr 

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • utfordrende arbeidsoppgaver med fokus på faglig utvikling
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår 

Stillingen lønnes som overingeniør, kode 1087. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet i spennet, brutto kr.690 000 – 720 000, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

NTNU har få kvinner i tekniske stillinger og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos fagleder VVS, Trond Haugen, telefon 73 59 54 43 / 91897223, e-post trond.haugen@ntnu.no

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronis. Søknaden merkes med referansenummer: NTNU nr.02/20. Søknadsfrist: 03.02.2020

Kontaktpersoner

Trond Haugen
Fagleder VVS
E-postadresse: trond.haugen@ntnu.no
Telefonnummer: 73 59 54 43

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Avdeling for campusservice utfører drift, renhold, løpende vedlikehold, vakt/sikring, transport og postfordeling i NTNUs bygningsmasse, pluss vedlikehold av utearealene. Avdeling for campusservice er en enhet i Fellesadministrasjonen.