NRA IKS søker prosjektledere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til rene vassdrag og rent drikkevann til innbyggerne på Nedre Romerike? Vil du jobbe i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet – med utfordrende og varierte oppgaver?

Vi må videreutvikle våre avanserte prosessanlegg og utvide våre transportanlegg for å møte stor befolkningsvekst, skjerpede miljøkrav og klimaendringer de neste årene. For å sikre god styring og kvalitet på planarbeid, og gjennomføring av utviklingsprosjekter bygger vi opp kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Vi søker prosjektledere til utviklingsavdelingen med relevant teknisk kompetanse og erfaring. Vi ser gjerne at du har VA-teknisk bakgrunn da utvidelse og forsterkning av hovedledningsnettet er en sentral oppgave de kommende årene. Men du vil få oppgaver knyttet til både vann og avløp.

Vi åpner for at den ene stillingen kan besettes av mindre erfaren medarbeider. Funksjonen vil da være prosjektingeniør, og hovedsakelig arbeide som støtte til våre prosjektledere. Prosjektingeniør hos oss vil være en spennende utviklingsstilling for en motivert og nysgjerrig medarbeider.

Arbeidsoppgaver for prosjektleder

 • Ledelse av forstudier
 • Ledelse av utbyggingsprosjekter
 • Ledelse av driftsprosjekter
 • Arbeidsoppgaver for prosjektingeniør
 • Støtte til prosjektledere – FDV-dokumentasjon, økonomioppfølging m.m.
 • Mindre prosjekteringsoppgaver
 • Ledelse av mindre prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på Master- eller Bachelornivå
 • Som prosjektleder ønskes erfaring fra prosjekt-, prosjekterings- eller byggeledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker medarbeidere som er

 • Ansvarsfulle og resultatorienterte
 • Selvstendige, men trives med å arbeide i tverrfaglige team
 • Nysgjerrige og nytenkende
 • Lojale mot våre verdier

Vi kan tilby

 • Spennende og varierte oppgaver i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet
 • Gode muligheter for faglig videreutvikling
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

For stillingene gjelder 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i kollektiv pensjonskasse med 2 %

Kontaktpersoner

Gunnar Bjørnson
Prosjekt- og plansjef

Hvem er Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS og Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS?

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen. Felles administrasjon bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av virksomhetene. I selskapene er det totalt 89 ansatte. 

Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel og hygienefaktor, mens rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktor. Vannforsyning og rensing av avløpsvann er en forutsetning for moderne samfunnsutvikling, og må ligge i forkant av befolkningsutviklingen. 

Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden