Norsk akkreditering søker 1-3 Ledende bedømmere!

Senioringeniør(er) /Ledende bedømmer(e)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse

Vi ser etter deg som kan lede ekspertgrupper for vurdering av kompetanse og kvalitet i en eller flere av følgende typer organisasjoner:

 • Laboratorier
 • Inspeksjonsorganer
 • Sertifiseringsorganer

I arbeidet inngår å planlegge, gjennomføre og følge opp akkrediteringsprosjekter, samt rapportere internt og til kunder i tråd med etatens retningslinjer. Reisevirksomhet til organisasjoner over hele landet inngår som en naturlig del av arbeidet, og det må påregnes 30-50 reisedøgn i året.

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk eller naturvitenskapelig utdannelse på Bachelornivå eller høyere
 • Behersker norsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk
 • Erfaring med bedømming eller annen type kvalitetsrevisjoner og/eller standardiseringsarbeid er ønskelig

Vi ser etter deg som:

 • Er serviceinnstilt og kundeorientert
 • Motiveres av høyt arbeidstempo og komplekse oppgaver
 • Liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Har en systematisk arbeidsform og er kvalitetsfokusert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er pålitelig og ansvarsfull

Generell informasjon:

NA legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Dine personopplysninger vil bli oppbevart og registrert i henhold til GDPR.

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Tove Kristin Dokka, Seksjonssjef, Mobil 957 513 09 

Beate Brekke Hellerud, Seksjonssjef, Mobil 924 27 546

Elin K. Berntsen, HR/Personal, Mobil 951 51 476 

For nærmere informasjon om NA henvises til vår hjemmeside www.akkreditert.no.

Kontaktpersoner

Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef
Mobil: 924 27 546
Elin K. Berntsen
HR/Personal
Mobil: 951 51 476
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef

Hvem er Norsk akkreditering?

Norsk akkreditering (NA) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vårt oppdrag er å sikre internasjonal tillit til norske varer og tjenester. Dette gjør vi ved å vurdere kompetanse og kvalitet på tjenester som utføres av norske virksomheter. Eksempler på slike virksomheter er kalibreringslaboratorier, medisinske laboratorier, virksomheter som inspiserer oppdrettsanlegg for fisk, virksomheter som sertifiserer sveisere mm.

Det er etablert ett akkrediteringsorgan i hvert land innen EU/EFTA. NA har utstrakt samarbeid med disse organene, både på faglig og overordnet nivå, og har signert multilaterale avtaler om gjensidig anerkjennelse, både på europeisk nivå (European Accreditation - EA) og internasjonalt nivå (International Laboratory Accreditation - ILAC og International Accreditation Forum - IAF).  

NAs virksomhet er hjemlet i Lov om det frie varebytte i Europa, EØS-vareloven. Etaten har 29 ansatte og holder til i Lillestrøm.