NORSAR søker ny medarbeider til vår driftsavdeling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vår hovedoppgave er å verifisere etterlevelse av Prøvestansavtalen for atomvåpen. Det vitenskapelige grunnlaget og teknologiene knyttet til dette anvendes også i andre områder med formål å bidra til et sikrere samfunn.

Forsknings- og utviklingsprosjektene våre omfatter blant annet temaene sikring av bygg og infrastruktur ved jordskjelv, CO2 lagring, rassikring og -varsling, hendelsesoppklaring ved ulykker osv. 

NORSAR ønsker å styrke teknisk avdeling og søker en ny medarbeider. Avdelingen drifter 6 stasjoner som er en del av det internasjonale nettverket som verifiserer Prøvestansavtalen for atomvåpen. I tillegg kommer all infrastruktur i forskningsprosjektene NORSAR er involvert i. Stasjonene har teknologi for seismologi, radionukleider og infralyd måling av bevegelser i jorden og atmosfæren. Vi har bygget og drifter infrastruktur fra Svalbard til Sydpolen. 

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

  • Bistå med å forvalte, vedlikeholde og drifte NORSARs tekniske infrastruktur
  • Bidra til å utvide virksomheten rundt og bruken av nasjonal infrastruktur 
  • Feltarbeid i forbindelse med vedlikehold og etablering av ny teknisk infrastruktur
  • Prosjektledelse

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med siv.ing. / master eller tilsvarende høyere utdanning.

Videre ønskes noen av følgende erfaring, kompetanse og ferdigheter:

  • Erfaring fra prosjektledelse
  • God teknisk kompetanse og ønske om å lære nye teknologier
  • Tekniske løsninger i utfordrende miljø
  • Erfaring med fiberoptikk og «Distributed Acoustic Sensing» 
  • Førerkort klasse B og beherske norsk muntlig og skriftlig, samt engelsk
  • Proaktiv og selvstendig, et ønske om innovasjon og evne til å se både helhet og detaljer i tverrfaglige prosjekter

Vi søker deg som trives med en blanding av systematikk og rutinepregede oppgaver, samtidig som du trigges av å jobbe i et faglig sterkt internasjonalt miljø. Du håndterer et til tider stort arbeidspress og evner å prioritere oppgaver i en hverdag hvor mange ønsker ditt bidrag inn i prosjekter. 

Muligheter

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som setter krav til selvstendighet, initiativ og ansvarsfølelse. Vi tilbyr fleksible arbeidsvilkår, konkurransedyktig lønn og en god pensjonsordning. Vårt arbeidssted er Kjeller. Noe reising må påregnes.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen, så ta kontakt med Jon Magnus Christensen på telefon +47 988 22 761, e-mail jon@norsar.no, eller personalkoordinator Toril Tømte telefon +47 951 48 380, e-mail toril@norsar.no, og besøk våre hjemmesider www.norsar.no.

Søknad med CV sendes til careers@norsar.no snarest.

Kontaktpersoner

Jon Magnus Christensen
E-postadresse: jon@norsar.no
Telefonnummer: +47 988 22 761
Toril Tømte
Personalkoordinator
E-postadresse: toril@norsar.no
Telefonnummer: +47 951 48 380

Hvem er NORSAR?

NORSARs kjernekompetanse er seismologi og anvendt geofysikk. Vi gjennomfører forsknings- og rådgivningsprosjekter knyttet til disse fagområdene over hele verden. I forlengelsen av arbeidet, utvikler vi programvareløsninger til bruk i forskning og industri.

I løpet av de siste 50 årene har forskningen vår bidratt til banebrytende metoder innen automatisk dataanalyse og seismologisk analyse. Vi jobber utrettelig med nye ideer og videreutvikling av kompetansen vår. Slik fremmer vi geofaglig forskning til fordel for det norske samfunnet og for kunder over hele verden.

Vi bruker vår kompetanse til å løse et bredt spekter av oppgaver. Den viktigste er ivaretakelsen av Prøvestansavtalen (CTBT), der vi er ansvarlig for driften av den norske delen av et av verdens mest avanserte overvåkningsanlegg. Det bruker vi til å lytte etter jordskjelv og mulige atomprøvesprengninger.