Norges største VA-fagmiljø vil styrke laget med to nye fagpersoner

Overingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten (VAV) investerer årlig for ca. 800 millioner kroner i bygge- og anleggsprosjekter. Vi har Norges største VA-miljø, og gjennomfører årlig en mengde interessante VA-prosjekter.

Utredningsseksjonens ansvarsområder strekker seg fra å utarbeide revisjoner av hovedplaner og VA-faglig strategier, til å definere og prioritere områder i kommunen der VAVs ledningsnett knyttet til drikkevann og avløp må utbedres eller legges om. Videre utarbeides utredninger som sikrer at VAVs investeringer i ny infrastruktur gjøres på et solid kunnskapsgrunnlag. Seksjonen har også et ansvar knyttet til kommunens overvannsstrategi og byutvikling. Utredningsseksjonen består i dag av ca. 40 medarbeidere fordelt på fire underliggende funksjoner. Seksjonen innehar bred VA-faglig kompetanse, og er VAVs tyngdepunkt innen vann-, avløp-, elve- og overvannsmodellering.

Nå har vi to ledige overingeniørstillinger: Én utreder i Funksjon taktisk plan (FTP), og én i Funksjon operativ plan (FOP).

Stilling som utreder i FOP: Utreder vil jobbe som prosjektleder på utredningsprosjekter. Behovs-, mål- og alternativanalyse samt kostands- og risikovurdering er utredningsprosjektleder sin hovedoppgave. Stillingen innebærer faglig fokus på vann, avløp og overvann i henhold til de utvalgte områdenes behov. Det kan også være behov for samarbeid med andre etater i forbindelse med koordinering mot byutvikling, og deltagelse i etatens saksbehandling av plan- og byggesaker.

Stilling som utreder i FTP: Utreder vil jobbe med videreutvikling av etatens hydrauliske modeller og ta del i funksjonens øvrige oppgaver. Etaten arbeider nå med å etablere en sammenstilt modell for overvann og spillvann, vedkommende som får stillingen vil ta del i dette arbeidet. Arbeidet innebærer også å bidra med kompetanse for å støtte seksjonens utredninger. Videre kan det være behov for samarbeid med andre etater i forbindelse med koordinering mot byutvikling, og deltagelse i etatens saksbehandling av plan- og byggesaker.

Spesifiser gjerne din preferanse i søknaden. 

Arbeidsoppgaver utreder FTP

 • Ha en sentral rolle i utvikling av etatens hydrauliske modeller
 • Delta i saksbehandling av plan- og byggesaker
 • Delta i funksjonens arbeid med å utarbeide taktiske planer
 • Bistå i utarbeidelse av analyser og kvalitetssikring av data for VAVs ledningsnett
 • Følge opp innspill til investeringsbehov fra øvrige deler av etaten
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver etter behov

Arbeidsoppgaver utreder FOP:

 • Gjennomføre utredninger i henhold til etatens kvalitetssystem
 • Delta i tverretatlig samarbeid i forbindelse med byutvikling ved behov
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner (begge stillinger)

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen VA
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse er ønskelig
 • Erfaring i bruk av GIS er ønskelig
 • Kjennskap til hydraulisk modelleringsverktøy er ønskelig
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er ønskelig
 • Søker må kunne autoriseres til nivå Begrenset, i henhold til Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Tilleggskrav for utreder i FTP : 

 • God kompetanse innen hydraulisk modelleringsverktøy                            
 • God kompetanse innen overvannshåndtering 

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe i tverrfaglige team
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du er motivert for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger
 • Norges største kompetansemiljø innen VA
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn fra kr. 644 700 til kr. 769 300, avhengig av kompetanse

Kontaktpersoner

Elisavet Veliou
Funksjonsleder
Mobil: 957 26 582
Torbjørn Grindheim
Funksjonsleder
Mobil: 901 74 562

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger