Norges største VA-fagmiljø vil styrke laget med erfaren VA-ingeniør!

Overingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten (VAV) investerer årlig for ca. 800 millioner kroner i bygge- og anleggsprosjekter. Vi har Norges største VA-miljø, og gjennomfører årlig en mengde interessante VA-prosjekter.

Utredningsseksjonens ansvarsområder strekker seg fra å utarbeide revisjoner av hovedplaner og VA-faglig strategier, til å definere og prioritere områder i kommunen der VAVs ledningsnett knyttet til drikkevann og avløp må utbedres eller legges om. Videre utarbeides utredninger som sikrer at VAVs investeringer i ny infrastruktur gjøres på et solid kunnskapsgrunnlag. Seksjonen har også et ansvar knyttet til kommunens overvannsstrategi og byutvikling. Utredningsseksjonen består i dag av ca. 40 medarbeidere fordelt på fire underliggende funksjoner. Seksjonen innehar bred VA-faglig kompetanse, og er VAVs tyngdepunkt innen vann-, avløp-, elve- og overvannsmodellering.

Nå har vi ledig overingeniørstilling i Funksjon operativ plan (FOP).  Som utreder vil du jobbe som prosjektleder på utredningsprosjekter. Analyser av behov-, mål- og tiltak samt kostnads- og risikovurdering er utredningsprosjektleder sin hovedoppgave. Stillingen innebærer faglig fokus på vann, avløp og overvann i henhold til behov. Det kan også være behov for samarbeid med andre etater i forbindelse med koordinering mot byutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre utredninger i henhold til etatens kvalitetssystem
 • Delta i tverretatlig samarbeid i forbindelse med byutvikling ved behov
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen VA
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse er ønskelig
 • Kjennskap til hydraulisk modelleringsverktøy er en fordel
 • Erfaring i bruk av GIS er en fordel  
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en ønskelig
 • Søker må kunne autoriseres til nivå Begrenset, i henhold til Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe i tverrfaglige team
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du er løsningsorientert, ansvarsfull og strukturert 
 • Du er motivert for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune.

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger
 • Norges største kompetansemiljø innen VA
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og hytter i marka til utlån 
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn fra kr. 644 700 til kr. 769 300, avhengig av kompetanse

Kontaktpersoner

Elisavet Veliou
Funksjonsleder
Mobil: 957 26 582

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger