Norges største VA-faglige miljø søker leder til faglig strategiarbeid

Funksjonsleder VA-strategi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten (VAV) er Norges største og ledende VA-faglige miljø. Vår visjon er å "gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo". Vi skal tilby trygt og godt drikkevann, og håndtere avløpsvannet slik at det er til minst mulig belastning for folk og miljø. Dette skal vi klare selv med utfordringer som befolkningsvekst og klimaendringer. Vi vil løse oppgavene våre på en nyskapende og bærekraftig måte i en moderne organisasjon, og jobber kontinuerlig med å utvikle langsiktige strategier. Funksjon strategi og utvikling (FSU) har fått oppdraget med å lede arbeidet med etatens Hovedplan vann og avløp, som er etatens VA-faglige strategi. Vi søker nå en samfunnsengasjert og fremoverlent leder til denne funksjonen. 

Gjennom strategiarbeidet skal vi sikre at VAV setter ambisiøse mål for vann- og avløpstjenestene, og fyller bærekraftsmålene med innhold. FSU bidrar i det sentrale arbeidet med helhetlig virksomhetsstyring, og samarbeider tett med avdeling virksomhetsstyring og etatsledelsen om dette. FSU har også ansvar for å utarbeide og følge opp etatens klima- og energistrategi og FoUI-strategi, i tillegg til å samarbeide tverretatlig om kommuneplanarbeidet.

Funksjonen består av fire medarbeidere med høy fagkompetanse som fungerer som prosess- og prosjektledere innen sine ansvarsområder. Som leder av funksjonen vil du ha et samarbeid på tvers av avdelinger og seksjoner i etaten. Stillingen inngår i et lederteam på fem funksjonsledere, og rapporterer til seksjonsleder for utredningsseksjonen.  

Arbeidsoppgaver

 • Lede funksjonen, inkludert personal- og økonomiansvar.
 • Lede og utvikle etatens overordnede og langsiktige vann- og avløpsfaglige strategiarbeid og evaluering av måloppnåelse.
 • Identifisere og prioritere oppgaver i samarbeid med etatsledelsen.
 • Ha ansvar for prosessledelse og gjennomføring av strategiske analyser og prosjekter som er forankret i organisasjonen.
 • Bidra aktivt til seksjonens ledergruppe. 

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innenfor VA-relaterte fag. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • Du har gode lederegenskaper, og er trygg og tydelig i lederrollen.
 • Du har minimum fem års relevant arbeidserfaring.
 • Du har god forståelse for offentlig forvaltning og styring. 
 • Du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Du har gode analytiske og strategiske evner.
 • Du har god faglig vurderingsevne, og ser viktigheten av samhandling på tvers av hele virksomheten.
 • Du har god rolleforståelse, og forståelse for overordnet kommunal planlegging, politiske prosesser og samspillet med politisk ledelse.
 • Du har gode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging.
 • Du er fremoverlent, og har evner til å arbeide systematisk, selvstendig og strukturert.
 • Du er samfunnsinteressert.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Tverrfaglig miljø med hyggelige og dyktige kolleger. 
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Trening i arbeidstiden og hytter til utlån i marka.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsvilkår.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Kontaktpersoner

Torill Engen Skaugen
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 930 81 671

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten (VAV) forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner. Hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. VAV har 650 ansatte som er avgjørende for å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet, og for å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.