Norges største renseanlegg trenger flere prosjektledere

Senior prosjektleder "utvikling" og prosjektleder "prosjekt"

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

VEAS har i dag 90 medarbeidere med bred kompetanse. Vi er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, med stort engasjement for det viktige arbeidet vi gjør. I tillegg til daglig drift og kontinuerlig forbedring skal vi finne og utvikle løsninger for fremtidens VEAS. Strategi- og utviklingsavdelingen og Prosjektavdelingen trenger å styrke sine team, vi søker derfor etter to senior prosjektledere.

Senior prosjektleder "utvikling"

Hovedoppgaven vil være å lede utviklingen av konsepter for rensing/ressurshøsting fra avløpsvannet. Dette vil omfatte egne studier, forsøk og utstrakt kontakt med aktuelle fagmiljø i inn- og utland.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Kartlegge eksisterende renseprosess og potensialet for utvikling
 • Utvikle og vurdere/teste konsepter for fremtidig rensing/ressurshøsting
 • Ta initiativ til forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter og få dem gjennomført
 • Være VEAS' faglige og administrative ressurs i prosjekter hvor VEAS er partner.
 • Planlegge og gjennomføre forsøk i lab, pilot eller fullskala
 • Følge opp samarbeidsavtaler, nettverk og klynger
 • Beskrive studentoppgaver og følge opp studentene
 • Bidra til utvikling av nye produkter

Kvalifikasjoner:

 • Master- eller doktorgrad, primært med spesialkompetanse innen biologiske fag og gjerne med solid kompetanse innen prosessteknikk  
 • Gode IT-kunnskaper
 • Evne til å søke kunnskap og løsninger på tvers av fagområder
 • Relevant erfaring
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner – må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Nysgjerrig, utholdende, selvgående og strukturert.
 • Senior prosjektleder "prosjekt"
 • Hovedoppgaven vil være å lede utbedringsprosjekter på VEAS' anlegg for å optimalisere kapasiteten og prosessen.

Prosjektleder "prosjekt"

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Organisere og lede prosjekter, koordinere interne og eksterne ressurser
 • Gjennomføre konkurranser og anbud, inngå avtaler
 • Ansvarlig for dokumentasjon og at alle relevante lov- og standardkrav er fulgt
 • Budsjettering og kostnadskontroll
 • Følge opp leverandører på kost, kvalitet og framdrift

Kvalifikasjoner:

 • Universitets- eller høyskoleutdanning innen tekniske fag eller prosjektledelse
 • Gode IT-kunnskaper
 • Evne til å balansere kreative prosesser med formelle prosesser, struktur og ryddighet
 • Relevant erfaring, gjerne innen vann og avløp og industri
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner – må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser og byggherreforskriften

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

VEAS-anlegget ligger vakkert til ved fjorden på Bjerkås i Asker. Anlegget renser avløpsvann fra Oslo, Bærum, Asker, Nesodden og Røyken tilsvarende 750 000 personer og bidrar til en renere Oslofjord. Næringsstoffer og organisk stoff som fjernes fra vannet, blir i dag til biogass og VEAS-jord. 

Økt fokus i samfunnet på miljø og klima og på bærekraftig, sirkulær økonomi gir VEAS nye muligheter og utfordringer. VEAS har ambisiøse visjoner mot 2040: Vi skal ikke slippe ut uønskede stoffer, vi skal skape verdier, og vi skal være en positiv aktør i samfunn og nærmiljø. Dette utfordrer oss! Utgangspunktet er en unik, kompakt renseprosess i et anlegg som er nær sin kapasitetsgrense. Hvordan kan vi videreutvikle anlegget og prosessene og kombinere det kjente med nye løsninger for å nå visjonene våre?

Kontaktpersoner

Kirsti G. Berg
Utviklingssjef
Telefonnummer: 982 08 603
Tommy Rognstad
Prosjektsjef
Telefonnummer: 917 33 268

Hvem er VEAS?

VEAS er landets største renseanlegg for avløpsvann og en samfunnskritisk virksomhet som berører mer enn en million mennesker rundt Oslofjorden. Selskapet produserer biogass og VEAS-jord som søkes utnyttet i tråd med kretsløpstenkingen. VEAS eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo som har en betydelig befolkningsvekst. Sammen med forventinger til et godt fjordmiljø, gir dette VEAS spennende utfordringer. Selskapet har opplevd sterk vekst og har i dag 90 ansatte og et driftsbudsjett på kr 300 mill. Det planlegges betydelige investeringer de kommende årene. VEAS har store ambisjoner innenfor sine kjerneområder og har en bevisst strategi knyttet til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar. Anlegget ligger vakkert til ved fjorden på Bjerkås i Asker. Se også www.veas.nu.