Norges største fagmiljø innen VA søker ny overingeniør til utredningsarbeid

Overingeniør utredning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig stilling som overingeniør i Funksjon operativ plan - for deg som vil jobbe med utredninger.

En utreder på overingeniør-nivå vil være prosjektleder på utredningsprosjekter. Analyser av behov, mål og tiltak, samt kostands- og risikovurdering er utredningsprosjektleder sin hovedoppgave. KVU-metodikken er vårt styrende arbeidsverktøy, i tråd med Oslo kommunes veileder. Stillingen innebærer faglig fokus på vann, avløp og overvann i henhold til behov. Det kan også være behov for samarbeid med andre etater i forbindelse med koordinering mot byutvikling eller egne utredninger, og deltagelse i etatens saksbehandling av plan- og byggesaker.

Funksjon operativ plan har 11 medarbeider inkludert funksjonsleder. Funksjonen inngår i Utredningsseksjonen, som består av fem underliggende funksjoner:

Funksjon strategi og utvikling, Funksjon operativ plan, Funksjon taktisk plan, Funksjon målinger og kildesporing, i tillegg til Funksjon byutvikling. Seksjonen innehar bred VA-faglig kompetanse, og er Vann og avløpsetatens (VAVs) tyngdepunkt innen vann-, avløp-, elve- og overvannsmodellering. 

VAV har Norges største fagmiljø innen vann- og avløp. VAV gjennomfører årlig en mengde interessante VA-prosjekter. Avdeling plan og prosjekt (APP) håndterer majoriteten av disse VA-prosjektene, og investerer årlig for ca. 800 mill. kroner. Utredningsseksjonen inngår i APP, med ansvar for etatens VA-faglige strategier, utvelgelse av områder som har ledningsnett med behov for rehabilitering, og å utrede investeringsprosjekter på ledningsnettet. Seksjonen sikrer at VAVs investeringer i ny infrastruktur gjøres på et solid kunnskapsgrunnlag. Utredningsseksjonen har også ansvar for å svare ut etatens plan- og byggesaksbehandling, samt ansvar knyttet til kommunens håndtering av overvann. 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre utredninger i henhold til etatens kvalitetssystem
 • Delta i tverretatlig samarbeid i forbindelse med byutvikling og egne utredninger ved behov
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis master innen VA.
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring, erfaring med komplekse VA-prosjekter er en fordel.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Kjennskap til hydraulisk modelleringsverktøy er en fordel. 
 • Erfaring i bruk av GIS er en fordel. 
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er ønskelig.
 • Kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse er ønskelig.
 • Søker må kunne autoriseres til nivå Begrenset, i henhold til Lov om nasjonal sikkerhet.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe i tvers av organisasjonen og i tverrfaglige team
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du er løsningsorientert, ansvarsfull og strukturert  
 • Du er motivert for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger
 • Norges største kompetansemiljø innen VA
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og hytter i marka til utlån
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn fra kr. 650 600 til kr. 776 300, avhengig av kompetanse

Kontaktpersoner

Elisavet Veliou
Funksjonsleder
Mobil: 957 26 582

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger