Norges største fagmiljø innen VA søker ny overingeniør til utredning av vann- og avløpsprosjekter

Overingeniør utredning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har nå ledig stilling som overingeniør i utredningsseksjonen - for deg som vil jobbe med behovsanalyser og utredninger av etatens vann- og avløpsprosjekter.

En utreder på overingeniør-nivå vil være prosjektleder for utredningsprosjekter. Utredningene skal føre til investeringsprosjekter på etatens ledningsnett. Prosjektlederen har som hovedoppgave å analysere behov, mål og krav, og komme frem til riktig løsning der kostnadsberegninger og risikovurdering m.m. inngår. Konseptvalgutredninger (KVU) er styrende metodikk i tråd med Oslo kommunes investeringsregime. Arbeidet koordinerer innsats på tvers av etatens avdelinger og seksjoner.

For å kunne gjøre en god jobb i denne stillingen er det behov for høy faglig kunnskap om vann- og avløpsnett, og overvann. Det samarbeides med andre etater om byutvikling der det er behov for koordinering av tiltak på avløpsnettet som følge av endringer i plangrepene over bakken.  

Stillingen sorterer under funksjon operativ plan. Funksjonen består av 11 medarbeider inkludert funksjonsleder. Funksjonen inngår i utredningsseksjonen, som består av fem underliggende funksjoner: Funksjonene strategi og utvikling, operativ plan, taktisk plan, målinger og kildesporing, og byutvikling. Seksjonen har høy VA-faglig kompetanse, og er Vann og avløpsetatens (VAVs) tyngdepunkt innen vann-, avløp-, og overvannsmodellering. 

VAV har Norges største fagmiljø innen vann- og avløp. VAV gjennomfører årlig en mengde interessante VA-prosjekter. Avdeling plan og prosjekt (APP) håndterer majoriteten av disse VA-prosjektene, og investerer årlig for ca. 800 mill. kroner. Utredningsseksjonen inngår i APP, med ansvar for etatens VA-faglige strategier, utvelgelse av områder på ledningsnettet med behov for rehabilitering, og utredninger av investeringsprosjekter på ledningsnettet. Seksjonen sikrer at VAVs investeringer i ny infrastruktur gjøres på et solid kunnskapsgrunnlag. Utredningsseksjonen har også ansvar for å svare ut etatens plan- og byggesaksbehandling, samt ansvar knyttet til kommunens håndtering av overvann. 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre utredninger av investeringsprosjekter i henhold til etatens kvalitetssystem
 • Delta i tverretatlig samarbeid for å ivareta VA-faglige utfordringer i byutviklingen
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis master innen VA.
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring, erfaring med komplekse VA-prosjekter er en fordel.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Kjennskap til hydraulisk modelleringsverktøy er en fordel. 
 • Erfaring i bruk av GIS er en fordel. 
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er ønskelig.
 • Kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse er ønskelig.
 • Søker må kunne autoriseres til nivå Begrenset, i henhold til Lov om nasjonal sikkerhet.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe i tvers av organisasjonen og i tverrfaglige team
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du er løsningsorientert, ansvarsfull og strukturert  
 • Du er motivert for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger
 • Norges største kompetansemiljø innen VA
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og hytter i marka til utlån
 • Trening i arbeidstiden

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Kontaktpersoner

Emelie Andersson
Funksjonsleder
Telefonnummer: +47 991 65 341

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten (VAV) forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner. Hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. VAV har 650 ansatte som er avgjørende for å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet, og for å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.