Nordens raskest voksende sjømatkonsern søker etter en drivende dyktig BI-utvikler

BI-utvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. juni, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etter en periode med ekspansiv vekst, søker Insula nå en dyktig medarbeider som skal bidra til å styrke konsernets virksomhetsstyring.

Vi ser etter deg som har genuin interesse for utvikling og som trives i grenseland mellom forretning og teknologi. Du er en utvikler som arbeider strukturert med teknisk løsningsdesign, arkitektur og utvikling av løsninger. Du er opptatt av gode prosesser med høy kvalitet, testing og dokumentasjon. Du vet at utviklingen må gjøres på sluttbrukerens premisser med forståelse for at deres forretningsprosesser skal kunne utføres enklere.

Stillingen er nyopprettet og inngår i et BI-team på tre personer.

Sentrale ansvarsområder:

 • Være et kundeorientert kontaktpunkt mot våre virksomheter for BI-relaterte problemstillinger, herunder være en profesjonell sparringspartner og bygge gode relasjoner
 • Utvikle, forvalte og drifte eksisterende BI-løsning, herunder feilanalyse, feilretting og sikre dokumentasjon av løsning og beslutninger.
 • Design, utvikling og test av nye datavarehusmodeller
 • Kartlegge forretningsbehov og spesifisere krav i forbindelse med nyutvikling og videreutvikling av eksisterende løsninger
 • Bidra til høy faglig kompetanse på medarbeidere på tvers av fagområder gjennom å dele av egen kompetanse og sikre tilstrekkelig opplæring i virksomhetene
 • Datamodellering, datalast, rapportering og visualisering
 • Andre oppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en kandidat med høyere utdanning innen relevante fag, og/eller relevant arbeidserfaring. Da vi allerede har et sterkt forretningsmessig BI-team, søker vi nå å utfylle teamet med en kollega som har sin styrke innen teknisk kompetanse.

I tillegg søker vi deg med:

 • Erfaring fra ETL og datavarehus, og god forståelse for sammenhenger og modellering
 • Erfaring med Information Management
 • Kompetanse på og erfaring med kravinnhenting, analyse, design og implementering
 • Det er en fordel med god programmerings- og databasekompetanse
 • God norsk/skandinavisk og engelsk skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlig profil:

INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ønsker vi at vår BI utvikler også etterlever. I tillegg til dette, søker vi etter en kandidat med følgende egenskaper:

 • Tar ansvar, er pålitelig, jobber strukturert, samarbeider godt og sikrer at viktig informasjon deles til riktig tid
 • Du er utpreget kommersiell, og opptatt av å finne lønnsomme løsninger for selskapet
 • Du evner å forstå, forankre og videreformidle virksomhetens behov
 • Du motiveres av å ha et sentralt ansvar for store og til tider krevende leveranser
 • Du trives godt i grensesnittet mellom kunde og leverandør, og kommuniserer godt med begge sider.

Vi tilbyr

 • Sentral kontorbeliggenhet i Oslo Sentrum
 • Stor påvirkningskraft i et ungt sjømatkonsern i sterk vekst
 • Muligheten til å jobbe i tett samarbeid med våre forretningsområder
 • Gode muligheter for faglig utvikling på tvers av nordiske landegrenser
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner

Line E. Fjeldstad
CIO
Mobil: 971 66 969

Hvem er Insula?

INSULA er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, med Norden som vårt hjemmemarked.

Konsernet ble etablert i 2015. Fra vårt hovedkontor på Leknes i Lofoten, Norge, ledes en rekke sterke og tradisjonsrike sjømatbedrifter som alle har som mål å produsere og levere den beste sjømaten til kvalitetsbevisste forbrukere verden over.

Sjømat er fremtiden, og Insula ønsker å lede an i kampen om å få flere til å spise sunn, bærekraftig og velsmakende mat fra havet. Vi har virksomheter i alle nordiske land, og kan tilby spennende arbeidsplasser fra hav til bord.

Felles for våre 1100 medarbeidere er en genuin kjærlighet til havet, faget og tradisjonene, og stolthet over det vi får til. Sammen representerer vi solid, tverrfaglig kompetanse tilknyttet foredling og salg av sjømat fra hav til bord, og et felles mål om å bidra til en bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat.