Norconsult Tromsø søker flere arkitekter

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har ca. 150 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som miljøgeologi, hydrogeologi, miljøkjemi, marint miljø, miljøovervåkning, klimagassregnskap, miljøkartlegging av bygg, miljøoppfølging, CEEQUAL sertifisering, etc. Miljøavdelingene i Norconsult samarbeider tett i et nettverk på tvers av kontorene.

Miljøgruppen i Norconsult Trondheim består i dag av 14 medarbeidere som jobber med miljørådgivning. Vi løser oppgaver innenfor miljøgeologi, hydrogeologi, marint miljø, miljøovervåkning, miljøkartlegging av bygg og miljøoppfølging i bygg- og anleggsfasen.

Vi opplever stor etterspørsel etter vår miljøkompetanse innen alle markedsområder, og ser behovet for å utvide gruppa med flere gode miljørådgivere. Vi søker etter nye dyktige medarbeidere som ivrer for å løse samfunnets miljøutfordringer, og trenger både erfarne og nyutdannede kandidater.

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Norconsult? Få med deg serien «Rådgiverne» der vi gir deg et unikt innblikk i vår arbeidshverdag her: https://www.norconsult.no/radgiverne/

Vil du vite mer om hvilke muligheter du med noen års erfaring har i Norconsult? Les her: https://www.norconsult.no/jobb-og-karriere/heads-for-tomorrow---professional/

Dine oppgaver vil være varierte og omfatte alle faser av et prosjekt. Oppgavene vil tilpasses din kompetanse, samt ønsker og behov for videre utvikling.

Arbeidsoppgaver kan være:

 • Å kartlegge og overvåke forurensning i jord, vann, luft og sedimenter,

 • Å utarbeide søknader og ha dialog med miljømyndighetene, sikre at gode løsninger for miljø gjennomføres i tverrfaglige oppdrag

Vår miljørådgivning omfatter videre arbeidsoppgaver som:

 • Sammenstilling av historiske data for kartlegging av sannsynlighet for forurensing

 • Feltarbeid med prøvetaking

 • Marin kartlegging av biologi, vann og sediment, samt tiltaksrettet rådgivning

 • Resipientundersøkelser

 • Risiko- og konsekvensvurderinger

 • Visualisering og modellering ved hjelp av GIS og/eller AutoCAD eller annet

 • Utarbeidelse av tiltaksplaner

 • Befaringer og oppfølging på anlegg

 • Miljøsaneringsbeskrivelse av bygninger og konstruksjoner som skal rives/rehabiliteres, samt ombruksvurderinger

 • Miljøoppfølging / ytre miljø i samferdselsprosjekter

 • Bærekraftsertifisering av anleggsprosjekter, CEEQUAL

 • Utarbeidelse av klimagassbudsjett, benytte disse til reduksjon av utslipp i prosjekter

For oss er det viktig at du:

 • Innehar relevant høyere utdanning på masternivå

 • Faglig ambisiøs med analytiske evner

 • Flink til å formulere deg muntlig og skriftlig

 • Kreativ og løsningsorientert

 • Praktisk sans

 • Godt humør, engasjement og gode samarbeidsevner

 • Behersker norsk på et erfarent nivå, muntlig og skriftlig

 • Erfaring med ulike verktøy innen GIS/AutoCAD er en fordel

Hos oss får du:

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Eierskap i egen bedrift

 • Fleksibel arbeidstid og sommertid

 • Store faglige utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere

 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø

 • Spennende karrieremuligheter innen fag og oppdragsledelse

 • Miljøbevisst samfunnsplanlegging

 • Deltakelse i faglige nettverk i Skandinavia, fadderordning og kompetanseutviklingsplan

 • Ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm.

Innsendelse av søknad: 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Roy Nyheim
Regionsdirektør
Telefonnummer: +47 454 04 392

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger